השיק האחיד - תקן 501

בנק ישראל פרסם תקן חדש למבנה השיקים - תקן 501 השיק האחיד, שיכנס לתוקפו ביום שני ה-01/07/2019.
התקן מגדיר את מבנה השיק המודפס, להלן עקרי השינויים:
  1. מקומות החתימה ותאריך השיק הוחלפו
  2. הודעת "בשיק זה אין לבצע שינוי" הועברה לצד שמאל למטה
  3. נוספה טבלת עזר בגב השיק עבור שיקים סחירים
להלן דוגמה למבנה השיק החדש וגב השיק עבור שיקים לא סחירים :

 
הפקדת שיקים מוסבים עד ה-30/06/2019 – חשוב !
בנוסף לשינוי מבנה השיק הודיע בנק ישראל כי לא ניתן יהיה להפקיד בבנקים שיקים מוסבים שאינם בתקן החדש החל מה-01/07/2019. חשוב להבהיר ולדייק – שיק מוסב הינו שיק שנרשם לפקודת מוטב בחזית השיק ובגב השיק התקיימה ההסבה לשם אחר.
אם קיים בקופת העסק שיק מוסב - גם אם מדובר על שיק דחוי, חובה להפקיד את השיק בבנק עד יום ראשון ה-30/06/2019. בנק ישראל הנחה את הבנקים לגבות עמלה מופחתת עבור הפקדת השיקים האלו – 2 ש"ח לשיק. החל מה-01/07/2019 לא ניתן יהיה להפקיד בבנק שיקים מוסבים שאינם לפי התקן החדש.
למען הסר ספק – שיק שאינו הוסב, כלומר שיק שהוא למוטב בלבד או שיק סחיר שהוא לפקודת בעל החשבון המקורי, ניתן יהיה להפקיד ללא בעיה גם לאחר כניסת התקן ב-01/07/2019

 
ההנחיות הבאות רלוונטיות ללקוחות המדפיסים שיקים באמצעות תוכנת ריווחית :
ריווחית הוסיפה את האפשרות להדפסת שיק במבנה החדש בגרסאות השונות להלן :
  • גרסת ריווחית Online תעודכן באופן הדרגתי לכל בתי העסק וניתן לראות את מבנה השיק החדש בנוסף לאפשרויות הקיימות.
 
  • עדכון גרסה של תוכנת ריווחית Desktop הכולל את המבנה החדש של השיק האחיד זמין להורדה מהאתר או מתוך התוכנה בתפריט עזרה – עדכון גרסה – והקשה על הכפתור "עדכון יזום".
עדכון הגרסה כולל פורמט שיק חדש – השיק האחיד, וכפתור להדפסת טבלת ההסבה בגב השיק.


האם ניתן להשתמש בשיקים להדפסה הקיימים ?
עפ"י הנחיות בנק ישראל ניתן בשלב זה להמשיך להשתמש בשיקים הקיימים בבית העסק.
במידה ובית העסק מדפיס שיקים למוטב בלבד שאינם סחירים - אין שינוי וההדפסה רגילה בחזית השיק בלבד, אין צורך להדפיס את הטבלה בגב השיק ולמעשה אין צורך בעדכון גרסה עד הדפסת שיקים חדשים בפורמט התקן החדש.
במידה ובית העסק מדפיס שיקים סחירים – יש להדפיס בנוסף על גב השיק את טבלת ההסבה לפי התקן החדש. הדפסה זו אפשרית ע"י הקשה על הכפתור "הדפס גב שיק".
שימו לב ! יש להפוך את נייר השיק במדפסת לפני ההדפסה :


הנחיות נוספות :
  • בהזמנת פנקסי שיקים חדשים מומלץ להזמין מבית הדפוס את ההדפסה בפורמט החדש עם גב השיק במידת הצורך.
  • בית עסק המדפיס על נייר לבן חלק באמצעות אוטופונט – יש לפנות לחברה המספקת את פתרון ההדפסה לקבלת עדכון גרסה.
 
מידע נוסף :
הנחיות בנק ישראל - תקן 501 השיק האחיד - https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/ActiveClearingHousesInIsrael/Documents/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d%20%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d/501.pdf
איגרת לשכת רואה החשבון בנושא השיק האחיד - https://trailer.web-view.net/Show/0X410EF097D78A380667563604EA266ED57E81FC70CC5BCE192B440D7FF8C481FBFC7B75182448CBB4.htm

* מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ונכון למועד כתיבתו , נא התעדכנו עם רואה החשבון שלכם.

 
מוצרים נוספים
אפשר לעזור?