עדכון מע"מ ל- 18% החל מ 02/06/2013

מליאת הכנסת אישרה את החלטת שר האוצר להעלות, כהוראת שעה, החל מה- 02/06/2013 את שיעור המע"מ ל- 18%

באפשרותך לעדכן את אחוז המע"מ באופן אוטומטי או באופן ידני

לקוחות ריווחית \ Online - המע"מ יעודכן באופן אוטומטי ב-02/06/2013.

 

    

 

    

 

                                                           לשאלות ופרטים נוספים ניתן להעזר ב: