עדכון מע"מ ל- 17% החל מ 01/10/2015

שר האוצר החליט להוריד, כהוראת שעה, החל מה- 01/10/2015 את שיעור המע"מ ל- 17%

באפשרותך לעדכן את אחוז המע"מ באופן אוטומטי או באופן ידני

לקוחות ריווחית \ Online - המע"מ יעודכן באופן אוטומטי ב-01/10/2015.

 

    

 

    

 

                                                           לשאלות ופרטים נוספים ניתן להעזר ב: