03-7466300
ריווחית -
תוכנת הנה"ח וניהול עסק הפופולרית בישראל!
אפשר לעזור?

קליטה ממסמך וסגירת מסמכים ידנית

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש במנגנון קליטה ממסמך המאפשר לנהל את המסמכים הפתוחים וחוסך הקלדה של פרטי העסק במעבר מהצעת מחיר להזמנה, לתעודות המשלוח ולחשבונית. כמו כן נלמד כיצד לבצע סגירה ידנית של תעודות פתוחות.

מוצרים נוספים מבית ריווחית:

מוצרים נוספים