קובץ 856 ניכוי מס במקור מספקים

בפרק זה נלמד כיצד להפיק קובץ 856 דוח ניכוי מס במקור מספקים בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

מוצרים נוספים
אפשר לעזור?