מה התחדש בגרסה

  • כפתור איזור אישי בתוך העסק - חידוש מנוי ללא המתנה לנציגים
  • חלון חדש - ביטול הפקדה.
  • עדכון מחירים מרוכז- הוספה של שינוי מחיר לפי ספק ושינוי נראות של חלון הידכון.
  • חישוב אובליגו- יילקחו בחשבון גם ש'קים דחויים - ניתן לבחירה.
  • יבוא נתונים מתוכנה זרה- היפוך לעברית ניתן יהיה לבצע גם על סוג קובץ חשבשבת מפורט.
  • כרטסת הנהלת חשבונות לפי פרויקטים- כאשר מסמנים פרויקטים נוסף שדה לבחירה של קוד כרטיס.
  • דוח יתרות מלאי- נוספה זכוכית מגדלת לחיפוש.
מוצרים נוספים
אפשר לעזור?