03-7466300
ריווחית -
תוכנת הנה"ח וניהול עסק הפופולרית בישראל!

רשתות שיווק

מיועד למשתמשי ריווחית הנדרשים על ידי רשתות השיווק להפיק קובץ המפרט את תוכן החיוב בחשבונית המס. ריווחית מפיקה חשבונית מס על בסיס תעודות המשלוח ותעודות ההחזרה הפתוחות אשר הופקו ללקוח (רשת השיווק).

מוצרים נוספים מבית רווחית:

מוצרים נוספים