דרכים ליצירת קשר עם רשות המיסים

בעלי תפקידים ברשות המיסים ודרכים ליצירת קשר

16.03.2022
חטיבהמחלקה בחטיבהשם עובדתפקידשלוחותכתובת מייל
מנהל רשות המסיםהנהלת המשרדיעקב ערןמנהל רשות המסים בישראל074-7611234[email protected]
מנהל רשות המסיםלשכת המנהלדנגור שריתיועץ מקצועי למנהל רשות המסים074-7611234[email protected]
מנהל רשות המסיםלשכת המנהלברוק אורימנהל תחום בכיר (יועץ כלכלי למנהל רשות המ074-7611235[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםהנהלת המשרדסביון מירימשנה למנהל רשות המסים(74) 761-1218[email protected]
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירות
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירותהנס דודסגן מנהל אגף בכיר (מודיעין ארצי)(3) 766-3958[email protected]
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירותדניאל אורנהמנהל תחום (רכז חולית מודיעין וחקירות מטה(74) 761-4829[email protected]
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירותיולזרי מירימנהל תחום (רכז חולית מודיעין וחקירות מטה03-7633959[email protected]
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירותזנד רחלמנהל תחום (רכז חולית מודיעין וחקירות מטה03-7633076[email protected]
חקירות ומדיעיןחוליה מודיעין וחקירותגנץ ישראלמנהל/ת תחום (מוקד מודיעיני משולב)02-5427007[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלק
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקארז בנימיןמנהל/ת היחידה הארצית לבלו ומס קניה(76) 761-9770[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקמלר דורוןסגן/ית מנהל/ת היחידה לבלו ומס קניה(74) 761-2233[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקיושיע דינהמנהל תחום (דלק והסדר הסולר)074-7611309[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקעמרם זוהרממונה (חוליית ביקורת חשבונות) בכיר(74) 761-2234[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקאליאן רועימנהל/ת תחום (מס קניה - תפעול)(74) 761-9784[email protected]
משנה למנהל רשות המסיםבלו דלקשני מאירמנהל תחום (בקורת חשבונות)(74) 761-9782[email protected]
חטיבת מכסהנהלת המשרדארדיטי אביראש מינהל מכס074-7611166[email protected]
חטיבת מכסמעריכים - מכס
חטיבת מכסמעריכים - מכסעשהאל ישימנהל/ת תחם בכיר/ה (תש"ר)074-7611184[email protected]
חטיבת מכסמעריכים - מכסחודדה יפהמנהל תחום (תש'ר)074-7611211[email protected]
חטיבת מכסיצוא (הנהלה)
חטיבת מכסיצוא (הנהלה)ביטון שרהמנהל תחום בכיר (יצוא וכללי מקור)074-7611187[email protected]
חטיבת מכסיצוא (הנהלה)כהן ירוןממונה בכיר/ה (חוקיות היצוא)074-7611174[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צווים
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםליאון יצחקמנהל תחום בכיר (מחסנים רשויים, צווים, סב074-7611175[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםהראל משהמנהל תחום בכיר (הישבון ופטור מותנה)074-7611208[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםבן יאיר סוזימנהל תחום (מצהרים ומעקב מטענים)074-7611209[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםחוברה אליעזרממונה בכיר (מפקח ארצי-מחסנים רשויים)074-7611178[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםבר מירבמנהל תחום (קשרי אוטונומיה)074-7611177[email protected]
חטיבת מכסמנהלי מכס צוויםקלימי נאוהממונה בכיר (סוכני מכס תש'ר ופקידי רישוי)074-7611210[email protected]
חטיבת מכסמכס אכיפה
חטיבת מכסמכס אכיפהאבגי אוסנתמנהל תחום בכיר (מכס - אכיפה)074-7611194[email protected]
חטיבת מכסמכס אכיפהחזות חליממונה בכיר/ה (תפ"ג- הנהלה)074-7611189[email protected]
חטיבת מכסמכס אכיפהשמול שולמיתממונה בכיר (הישבון ופטור מותנה)074-7611172[email protected]
חטיבת מכסמעריכי סווג
חטיבת מכסמעריכי סווגסעדון איריסמנהל תחום בכיר (חוקיות היבוא)074-7611167[email protected]
חטיבת מכסמעריכי סווגלוי לינורמנהל/ת תחום (צווים)074-7611213[email protected]
חטיבת מכסמעריכי סווגפרוימוביץ סימונהמנהל תחום (מהנדס כימיה)074-7611205[email protected]
חטיבת מכסמעריכי סווגיוגב עמוסמנהל תחום (סיווג ארצי)074-7611170[email protected]
חטיבת מכסמעריכי מחירים (הנהלה)
חטיבת מכסמעריכי מחירים (הנהלה)דרגוצקי דניאלמנהל תחום בכיר (הערכה)074-7611151[email protected]
חטיבת מכסמעריכי מחירים (הנהלה)מיכאל בתיהממונה בכיר/ה (הערכה - מכס)074-7611188[email protected]
חטיבת מכסיבוא אישי (הנהלה)
חטיבת מכסיבוא אישי (הנהלה)ישי רקפתמנהל/ת תחום בכיר/ה (יבוא אישי)074-7611173[email protected]
חטיבת מכסהנהלה - מכס
חטיבת מכסהנהלה - מכסחביב שרוןמנהל/ת תחום (מתאם פעולות המכס)074-7611198[email protected]
חטיבת מכסהנהלה - מכסגינזבורג בוריסמנהל תחום (בכיר) מעריך ראשי074-7611212[email protected]
חטיבת מכסיחסים בינלאומים - הנהלה
חטיבת מכסיחסים בינלאומים - הנהלהחורי דודמנהל תחום בכיר (המחלקה הבינלאומית)074-7611182[email protected]
חטיבת מכסנציגויות של הרשות בחו'ל
חטיבת מכסנציגויות של הרשות בחו'לבר-עוז סטי גלינציג האוצר ורשות המסים בבריסל(322) 373-5519[email protected]
חטיבה שומה ובקורתהנהלת המשרדקלימן פזיתסמנכ'ל בכיר - שומה וביקורת074-7613170[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומה וביקורת (נמה)
חטיבה שומה ובקורתשומה וביקורת (נמה)בן נעים ירוןמנהל/ת היחידה הארצית לשומה בהתכתבות(74) 782-2178[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומה וביקורת (נמה)סרי-לוי רונימנהל אגף א' (שומה-מס הכנסה)074-7613179[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומה וביקורת (נמה)פרז סיגלמנהל תחום ( פרוייקטים- שומה בהתכתבות)(74) 782-2139[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)בכר אושרי ורדמנהל תחום בכיר (שומה - ניכויים מס הכנסה)03-7633152[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)אקוקה רחלהמנהל תחום בכיר (שומה- פרט)04-8630099[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)שטרן אברהםמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - ניכויים)(3) 763-3047[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)נאווי אליהומנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)(74) 761-6052[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)אורבך יצחקמנהל תחום (מפקח ארצי נכויים)074-7613224[email protected]
חטיבה שומה ובקורתניכויים(הנהלה)לוי ציוןמנהל תחום (מפקח ארצי ניכויים)(74) 761-3220[email protected]
חטיבה שומה ובקורתיחידת ניהול ספרים (הנהלה)
חטיבה שומה ובקורתיחידת ניהול ספרים (הנהלה)ברכה תמרמנהל תחום בכיר (הוראות וקבילות פנקסים)03-7633006[email protected]
חטיבה שומה ובקורתיחידת ניהול ספרים (הנהלה)רינגוולד אלוןמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)074-7613206[email protected]
חטיבה שומה ובקורתיחידת ניהול ספרים (הנהלה)אליהו משהמנהל תחום (ניהול ספרים)074-7613183[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)כהן יניבמנהל אגף א (מיסוי מקרקעין)074-7613223[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)קלרו אורניתמנהל תחום בכיר (שמאי ראשי)03-7633051[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)יעקב אריאלהמנהל/ת תחום (שמאי/ת מחוזי/ת)03-7633009[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)לוי סלהוב רויטלמנהל תחום (שומת מקרקעין - פרט)(74) 761-9690[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)שרצקי שוקימנהל תחום בכיר (שומת מקרקעין)03-7633041[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)הילרוביץ יהודיתמנהל תחום (שמאי מחוזי)03-7633045[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)אודם מידדמנהל תחום (שמאי מחוזי)03-7633039[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)בנדוד מירבמנהל תחום (שמאי מחוזי)074-7613226[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)קופלר הרוש נוריתמנהל תחום (מפקח ארצי שומת מקרקעין)(74) 761-4702[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)בונדי צדוקמנהל תחום (מפקח ארצי שומת מקרקעין)074-7613216[email protected]
חטיבה שומה ובקורתשומת מקרקעין(הנהלה)בוחניק-גלבורד אילןמנהל תחום (שמאי מחוזי)03-7633040[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבת
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתגלזנר ענתמנהל תחום בכיר (ביקורת ממוחשבת)03-7633071[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתכהן אלימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - ביקורת ממוח03-7633069[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתאלבז איתןמנהל תחום (מפקח ארצי - ביקורת ממוחשבת)(74) 761-4731[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתשוורץ אמירהמנהל/ת תחום (מערכות IB)(74) 761-4357[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתוולטו יונימנהל תחום (מפקח ארצי - ביקורת ממוחשבת)03-7633070[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתרקובר עדימנהל תחום (ביקורת ממוחשבת)03-7633066[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתסלבין דודמנהל תחום (מפקח ארצי - ביקורת ממוחשבת)(74) 761-4728[email protected]
חטיבה שומה ובקורתביקורת ממוחשבתמרקובה-בליטי ליאתמנהל תחום (מפקח ארצי - ביקורת ממוחשבת)03-7633068[email protected]
חטיבה שומה ובקורתמקצועית -שומת מקרקעין
חטיבה שומה ובקורתמקצועית -שומת מקרקעיןגולן מינהמנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה-פיתוח ודיווחים)074-7613203[email protected]
חטיבה שומה ובקורתמקצועית -שומת מקרקעיןאלימלך עדיתמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - שומה)074-7613210[email protected]
חטיבה שומה ובקורתמקצועית -שומת מקרקעיןמילמן ירוןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - שומה)03-7633274[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרה
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרהליבוביץ ליאורהמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)(74) 761-2975[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרהתורג'מן נטלימנהל/ת תחום בכיר/ה (שומה - פיקוח ובקרה)074-7613211[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרהבן שמחון אילןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - שומה)074-7613177[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרהקוריצקי אילוןמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - שומה)074-7613176[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיקוח ובקרהביטון שלמהמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)(74) 761-3178[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיתוח תהליכים
חטיבה שומה ובקורתפיתוח תהליכיםאשכנזי ורדמנהל תחום (מפקח ארצי - ועדות מקצועיות)074-7613213[email protected]
חטיבה שומה ובקורתפיתוח תהליכיםגולצמן ילנהמנהל תחום (מפקח ארצי - אבטחת מידע)074-7613212[email protected]
החטיבה המקצועיתהנהלת המשרדעם-שלם רולנדסמנכ'ל בכיר מקצועי074-7613259[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמל
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלאורעד ארזמנהל תחום בכיר (מפקח ארצי מלכרים)074-7613244[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלנגר נדבמנהל/ת אגף בכיר (מקצועית)074-7614775[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלשואן נעמהמנהל/ת תחום בכיר/ה (שוק ההון)03-7633032[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלליאו עיריתמנהל/ת תחום בכיר/ה (מחירי העברה)03-7633061[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלזרנצנסקי רואימנהל תחום בכיר (מקצועית - מיסוי מקרקעין03-7633203[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלכהן רוניתמנהל תחום בכיר (קופות גמל)(74) 761-4796[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלווינשטיין שמואלמנהל תחום בכיר (הערכות שווי ושינוי מבנה)074-7613243[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלאהרוני שרוןמנהל תחום בכיר (מיסוי בינלאומי)03-7633447[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלמשה יואבמנהל תחום בכיר (החלטות מיסוי)03-7633260[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלבראל צבימנהל תחום בכיר (מיזוגים ופיצולים)03-7633522[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלאיצקוביץ רזמנהל תחום בכיר (אופציות לעובדים)03-7633060[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלפרישר ליליהמנהל תחום (מפקח/ת ארצי/ת מוסדות ציבור ומ074-7613246[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלוינרב צוהר אביטלמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושינויי מבנה)(3) 763-3812[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלדינר אבישימנהל/ת תחום (אמנות בין-לאומיות)03-7633423[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלמויאל אילןמנהל/ת תחום (הערכות שווי ושנויי מבנה)(74) 761-4693[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלדוידוב אמירמנהל/ת תחום בכיר/ה (גילוי הון לא מדווח)074-7613266[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלגולדנברג דודמנהל/ת תחום (מפקח ארצי - נאמנויות)03-7633424[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלביטרמן דרורמנהל תחום (מפקח ארצי - מחירי העברה)(74) 761-4725[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלזוהר-לוי זהבהמנהל/ת תחום (העברות לחו"ל)03-7633104[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלטיירי חגימנהל תחום (מוסדות כספיים וחברות ציבוריות)074-7613261[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלכהן חיליקמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - דינים זרים)03-7633429[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלטלה ליאורמנהל תחום (ע. השקעות הון תעשיה)03-7633502[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלמקמילן ליאתמנהל/ת תחום (עידוד השקעות הון תעשיה)03-7633015[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלנימר נאוהמנהל תחום (מפקח ארצי - אישורים)074-7613271[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלדביר ערן צבימנהל תחום (אופציות לעובדים)03-7633035[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלסלבין פבלומנהל/ת תחום (הערכות שווי ושינויי מבנה)(3) 763-3829[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלרז רויטלמנהל תחום בכיר (תקינה חשבונאית)(3) 763-3436[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלאליהו אברהםמנהל תחום (מפקח ארצי - אישורים)03-7633438[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלמוזס גולןמנהל/ת תחום (מפקח ארצי קרנות השקעה והפרט03-7633428[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלכהן אברהםמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת - קופות גמל)074-7613257[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלחייקה אלימנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - מיזוגים)03-7633435[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלמזוז אסימנהל/ת תחום (מפקח ארצי - חברות ציבוריות)03-7633057[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלכהן ארזמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת - מוסדות כספיי03-7633432[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלהילמן גדמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקלאות)03-7636053[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלדהן גקימנהל/ת תחום (קופות גמל)(3) 763-3442[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלקוטלר הילהמנהל תחום (ע. השק' הון תוש' חוץ ובתי מלו03-7633430[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלפרימן חדוהמנהל תחום (רכז בכיר)074-7613270[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלקוטובסקי ימית גאליהמנהל תחום (ע. השק' הון תוכנה ואלקטרוניקה(74) 761-4819[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלחמד לאהמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת - קופות גמל)074-7613256[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלקפלן זאב לימורמנהל תחום (עידוד השקעות הון תושבי חוץ וב04-8630192[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלאנג'ל מיטלמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -מחירי העברה)(74) 761-4726[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלקראוס מיטלמנהל/ת תחום (פיצולים והעברת נכסים)03-7633838[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית וקופות גמלרבין ברוךמנהל/ת תחום (גיוס הון ומימון)03-7633033[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מ
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'משילון דודמנהל אגף א' (מקצועית - מע"מ)074-7611294[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מרוט אליהומנהל תחום (מקצועית - מע'מ)074-7611306[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מאקוע אריאלמנהל/ת תחום (מקצועית מע"מ)074-7611305[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מג'ורנו גיאמנהל תחום (מקצועית - מע'מ)(50) 702-3799[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מפאר דודמנהל תחום (מקצועית - מע'מ)074-7611297[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מעמיאל צביהמנהל/ת תחום בכיר (סיווג ורישום - מע"מ)074-7611265[email protected]
החטיבה המקצועיתמקצועית - מע'מרצון רוםמנהל/ת תחום (מקצועית מע"מ)074-7611307[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןהנהלת המשרדחכם רוןסמנכ"ל/ית בכיר/ה חקירות ומודיעין074-7611450[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת מודיעין (הנהלה)
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת מודיעין (הנהלה)בידרמן דניאלמנהל תחום בכיר (מודיעין וחקירות)(74) 761-6799[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת מודיעין (הנהלה)פרנסה ויצמןמנהל תחום (רכז חולית מודיעין וחקירות מטה(74) 761-6797[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת מודיעין (הנהלה)מזרחי אשרמנהל תחום בכיר (מודיעין)074-7611447[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת מודיעין (הנהלה)גוזלן ניסיםממונה בכיר/ה (עיבוד והכוונת מודיעין)(74) 761-1440[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)מקלר נירמנהל אגף א (חקירות)(74) 761-3155[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)חיימוב אליעזרמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקירות במטה)074-7613162[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)מזרחי משהמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקירות במטה)074-7613154[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)סגיר גמליאל נטעמנהל/ת תחום (הלבנת הון וחילוט)(74) 761-6933[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)גינו נירמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקירות במטה)074-7613165[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)בן עמי ציפורהמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת -חקירות במטה)(74) 761-1439[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)גרשון חייםמנהל/ת תחום (הלבנת הון וחילוט)(74) 761-6934[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)חן יוסףמנהל תחום (מבצעים וחקירות(074-7613158[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)קסמן צבימנהל אגף א' (חקירות ומודיעין)074-7611449[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)נחמני אבנרמנהל/ת תחום בכיר/ה (חקירות)(74) 761-1451[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)חן אריהמנהל תחום בכיר (מוקד מודיעיני משולב)(74) 761-2197[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)קצבורג משהמנהל תחום (מניעה וסיכול פיקטיביות)074-7611441[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)יוסף אהודממונה בכיר (מוקד מודיעיני משולב)[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)יוסף אילןממונה מדור חקירות בכיר02-6545551[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)רביד אסףממונה בכיר/ה (מודיעין)03-7754408[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)צדיק דניאלמנהל תחום (תפיסות)074-7611443[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)ניטש יואלממונה בכיר/ה (מבצעים)074-7611442[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןחקירות (הנהלה)ביטון מישלמנהל/ת תחום (חקירות בינלאומי)074-7611452[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)מקמל ארזפקיד שומה ב' (היחידה הארצית לשומה)(74) 761-6743[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)הררי שריתסגן פקיד שומה ב' (היחידה הארצית לשומה)03-6505825[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)כהן איילמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)03-6505791[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)גור צפניק לימורמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)(74) 761-6748[email protected]
חטיבה חקירות ומודיעיןיחידת ארצית לשומה (הנהלה)דוד יאירמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)(74) 761-6749[email protected]
חטיבה אכיפת הגביההנהלת המשרדגלינדוס זילפהסמנכ'ל בכיר אכיפת הגביה074-7611271[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)יוסף ציפורהמנהל אגף א (גביה מסים ישירים)074-7613031[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)סבג יצחקמנהל תחום בכיר (פיקוח ובקרה - גבייה מסים074-7613055[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)יוסף אוריתמנהל/ת תחום (הכנסות)074-7613049[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)שפר אילןמנהל תחום בכיר גביה (מס הכנסה ושוק ההון)074-7613048[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)כרמלי יעלמנהל/ת תחום (תיאום מטה, מסים עקיפים וישי074-7613061[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)בן יהודה יצחקמנהל תחום (מפקח ארצי גביה)04-6714165[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)שמש עוזימנהל/ת תחום (גביה - הגבלות ואכיפה קשה)074-7613052[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)מן אלאוןממונה בכיר/ה (אכיפת הגביה- מע"מ)074-7611266[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)זוהר אמירמנהל אגף א' (גביה מיסים עקיפים)074-7611277[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)נתנאל דניאלמנהל תחום בכיר (רשת ומאגרי מידע, דיווח ו074-7611267[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)אשואל יאירמנהל תחום בכיר (אכיפת הגביה-מע'מ)074-7611270[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)חביב יהודהמנהל/ת תחום בכיר/ה (פיקוח ובקרה - גבייה074-7611280[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)חיון-יוסף עליזהמנהל תחום בכיר (דיווח מקוון)074-7611269[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)נבון יוסיממונה בכיר (מפקח ארצי מע"מ וגביה)074-7611281[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)צבי לאהממונה בכיר(סיווג עוסקים, מלכ"רים ומוסדות074-7611285[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)מונסה מריםממונה בכיר/ה (אכיפת הגביה- מע"מ)074-7611287[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידת גביה (הנהלה)אלהרר שימנהל/ת תחום (גביה - הגבלות ואכיפה קשה)074-7611282[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידה לפירוקים(הנהלה)
חטיבה אכיפת הגביהיחידה לפירוקים(הנהלה)רנצלר מזלממונה (פירוקים ופשיטות רגל)03-7633255[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידה לפירוקים(הנהלה)פאנוס ג'ריאססגן/נית ממונה (פירוקים ופשט"ר)(74) 761-2957[email protected]
חטיבה אכיפת הגביהיחידה לפירוקים(הנהלה)בן משה בוך יעלמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)(74) 761-2949[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלההנהלת המשרדסביון מירימשנה למנהל רשות המסים(74) 761-1218[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלה
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהבילואוס אורלימנהל תחום בכיר (כלכלית)03-7633026[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהטננבוים ורדמנהל תחום בכיר (תכנון מדיניות)03-7633038[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלההרוש אורימנהל תחום (סגן מנהל מח' כלכלית- מפקח ארצ(74) 761-4692[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהסולטנוביץ יפעתמנהל תחום (חקר ביצועים)03-7633014[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהבנמו מזלמנהל תחום (מפקח ארצי -תחשיבים)03-7633054[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהכהן עופרמנהל תחום (מפקח ארצי מחקר כלכלי סטטיסטי)(52) 645-6669[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהפיליפ שלמהמנהל/ת תחום בכיר (עלויות חקיקה)03-7633037[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהכהן אברהםמנהל/ת תחום (מפקח/ ארצי/ת - מחקר ענפי)(74) 761-3242[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהדור ארנוןמנהל/ת תחום (מפקח ארצי - מחקר ענפי)03-7633022[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהכהן מכבי יעקבמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת - מחקר ענפי)03-7633013[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהמזרחי פרישר לילךמנהל/ת תחום (כלכלן תחשיבים)03-7633023[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהימיני מאירמנהל תחום (מפקח ארצי - תכנון ומדיניות)03-7633031[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהמרדכי נאוהמנהל/ת תחום (כלכלן תחשיבים)03-7633025[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהגדסי רחלמנהל תחום (מפקח ארצי - תכנון ומדיניות)03-7633024[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהבוזו בראון יעקבמנהל תחום בכיר (תכנון וכלכלה)074-7611223[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהדותן שימנהל תחום בכיר (כלכלה - מע'מ)074-7611254[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהזיסקינד אורימנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)074-7611258[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהמינסטר שר איילתמנהל/ת תחום (כלכלן - אנליסט)074-7611264[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהפלקוביץ אירנהמנהל תחום (תכנון וכלכלה)074-7611241[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהפרחי איתמרמנהל/ת תחום (כלכלן - אנליסט)074-7611244[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהאונגר יוליהמנהל/ת תחום (תכנון וכלכלה)074-7611243[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהאחיטוב מיכלמנהל/ת תחום בכיר/ה (תכנון וכלכלה)074-7611290[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהברנס נועהמנהל תחום (תכנון וכלכלה)03-7633063[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהמירוניצ'ב נטליהמנהל/ת תחום בכיר/ה (מחקר וסטטיסטיקה)074-7611242[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהדניאל רחלימנהל/ת תחום (מידע וביקורת)074-7611248[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהתכנון וכלכלהמזרחי רמימנהל תחום (מפקח ארצי - כלכלה)074-7611253[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)דהן אמירמנהל תחום בכיר (פיצויים ונזקי איבה)(2) 655-9365[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)יצקן רמימנהל תחום (סגן מנהל מחלקת פיצויים ונזקי074-7613237[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)זלקינד אורןמנהל/ת תחום (נזקי חקלאות ובצורת)03-7400705[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)אבו סעדה באסםמנהל/ת תחום (נזק עקיף)03-7400716[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)גרוסמן אהרונובי דנהמנהל/ת תחום (עררים)03-7633293[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)ראש משהמנהל/ת תחום (נזקים ישירים)03-7633435[email protected]
חטיבה תכנון וכלכלהפיצויים (נמ'ה)בנעים סמדרמנהל/ת תחום (מערך הפיצויים בחירום)08-6836028[email protected]
חטיבה למינהל ומשאבי אנושהנהלת המשרדחן כפירראש מינהל משאבים והון אנושי (בנין הכוח )074-7611352[email protected]
חטיבה למינהל ומשאבי אנושלשכת סמנכ'ל בכיר למינהל
חטיבה למינהל ומשאבי אנושלשכת סמנכ'ל בכיר למינהלאשכנזי אוסנתממונה שוויון מגדרי/תעסוקתי ומניעת גזענות(74) 761-3193[email protected]
חטיבה למינהל ומשאבי אנושלשכת סמנכ'ל בכיר למינהלחסדאי אהרן-אליסףמנהל/ת תחום בכיר (פיתוח הון אנושי)074-7613169[email protected]
חטיבה למינהל ומשאבי אנושלשכת סמנכ'ל בכיר למינהלמור עוזמנהל/ת תחום בכיר/ה (מטה מינהל ומשא"ן)050-7023726[email protected]
חטיבה למינהל ומשאבי אנושלשכת סמנכ'ל בכיר למינהלאל נתן עינתמנהל/ת תחום (ניהול ידע)(74) 761-3166[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהנהלת המשרדאוחיון שלמהסמנכ"ל/ית בכיר/ה (שירות לקוחות)(74) 761-3045[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחות
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותבן חמו אהודמנהל תחום בכיר (תפעול)(74) 761-6777[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותפרסי שריתמנהל תחום בכיר (שירות סניפי)074-7613039[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותשרון מיכלמנהל/ת אגף א' (מרכז שירות ארצי)(74) 761-4679[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותבן-יהודה דנה תמימנהל/ת תחום(מערך שירות מקצועי)02-5650968[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותלקס הדסהמנהל/ת תחום (פנסיה לעצמאים והחזרי מס)08-9788262[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותהריס יאירמנהל/ת תחום(מערך שירות מקצועי)02-6545409[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותימיני יגאלמנהל תחום (מנהל פרוייקטים)(74) 761-3042[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותמונסוניגו יהודהמנהל תחום בכיר (טיפול בפניות לקוחות)(74) 761-6760[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותשמואלי יוסימנהל/ת תחום בכיר/ה (מערך שירות מקצועי)(74) 761-7710[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותטנה צילהמנהל תחום (מפקח ארצי - ניכויים שירות לקו(74) 761-6779[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותמור רפאלמנהל/ת תחום בכיר/ה (מערך שירות קדמי ופרו(74) 761-7700[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותאזרזר שמואלמנהל תחום (רשת איתורים)(74) 761-6775[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותפיידה אדוארדמנהל תחום (שירות סניפי - מיסוי מקרקעין)074-7613139[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותחוגה אורןמנהל תחום (שירותים מקוונים)074-7613038[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותאבו-בכר דורארמנהל/ת תחום (מערך שירות קדמי)(74) 761-7732[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותשביט שירה ציונהמנהל/ת תחום (מערך שירות קדמי)(74) 761-7733[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותכהן רוניתמנהל תחום (שירות סניפי - מס הכנסה)074-7613043[email protected]
חטיבת שירות לקוחותשירות לקוחותמוטולה אסתרמנהל תחום בכיר (תכנון ובקרה)03-7633007[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאבים
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאביםאבנשטיין ודיםמנהל תחום בכיר (מידע, שירות ומשאבים)03-7633559[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאביםכליפה דניאלמנהל/ת תחום (מידע, שירות ומשאבים)(74) 761-6534[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאביםרבינוביץ אורנהמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)(74) 761-5371[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאביםמלאכי חייםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)(74) 761-6849[email protected]
חטיבת שירות לקוחותהמרכז הארצי למידע,שירות ומשאביםכהן ירוחםמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)03-7530316[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעהנהלת המשרדמכבי נהידסמנכ'ל בכיר (מע'מ)074-7611160[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מהנהלה - מע'מ
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעהנהלה - מע'מפלד גולןמנהל/ת תחום (תאום מטה, מע"מ)074-7611161[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מביקורת חשבונות - מע'מ
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מפחימה יגאלמנהל אגף בכיר - שומה וביקורת (מע'מ)074-7611289[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מכהן יפהמנהל/ת תחום (בקרה ותהליכי עבודה)074-7611310[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מתותחני שלמהמנהל/ת תחום (ביקורת חשבונות- מטה)074-7611301[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מבר איתמרמנהל/ת תחום בכיר/ה (פיקוח ובקרה)074-7611302[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מדניאל אלימנהל/ת תחום בכיר/ה (רפרנטורה ומבצעים)074-7611304[email protected]
חטיבת סמנכ"ל בכיר ליחידות מעביקורת חשבונות - מע'מטמיר חייםמנהל תחום בכיר (תכנון מע'מ)074-7611303[email protected]
חטיבת סמנכ" ל בכיר למס הכנסהנהלת המשרדחדד-עורקבי ורדסמנכ'ל בכיר (מס הכנסה)074-7613134[email protected]
חטיבת סמנכ" ל בכיר למס הכנהנהלת פקידי שומה
חטיבת סמנכ" ל בכיר למס הכנסהנהלת פקידי שומהדודאי יהודיתמנהל/ת תחום (רכז/ת בכיר/ה - שומת מ"ה)03-7633635[email protected]
חטיבת סמנכ" ל בכיר למס הכנסהנהלת פקידי שומהלביא נאוהמנהל תחום (מפקח ארצי שומה)074-7613137[email protected]
חטיבת סמנכ" ל בכיר למיסוי מקרהנהלת המשרדאהרונוביץ שיסמנכ'ל בכיר (מיסוי מקרקעין)074-7613133[email protected]
חטיבת סמנכ" ל בכיר למיסוי מהנהלת מיסוי מקרקעין
חטיבת סמנכ" ל בכיר למיסוי מקרהנהלת מיסוי מקרקעיןישראלי תדהרמנהל/ת תחום (מפקח/ת ארצי/ת-שומת מקרקעין)(74) 782-2121[email protected]
חשבות האגףהנהלת המשרדדוד רונןחשב רשות המסים בישראל074-7611385[email protected]
חשבות האגףפיקוח תקציבי
חשבות האגףפיקוח תקציבימאי תקוהמנהל/ת תחום (התקשרויות, רכש ופיקוח תקצי)074-7613307[email protected]
חשבות האגףתביעות כספיות
חשבות האגףתביעות כספיותלוי אורןמנהל תחום (תביעות וביטוח)074-7613297[email protected]
החטיבה המשפטיתהנהלת המשרדקלינר אורייועץ משפטי לרשות המיסים בישראל(74) 761-1332[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)גומבוש לוטיקהממונה (יעוץ משפטי - פלילי)(74) 761-3096[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)לומברוזו תמרסגן בכיר ליועץ המשפטי074-7613100[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)בן פורת פירשטין חנהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי02-5019287[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אמנו איתןמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי(74) 761-5414[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ישראלי הראלממונה (מיסוי בינלאומי)074-7613112[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)שדמי-מלאך ליאתממונה (מיסוי מקרקעין)(3) 763-3003[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)כהן מיריממונה (ערעורים)074-7613099[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)הנס ניר נאוהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי03-5571680[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ביק-פלמבאום נועה נממונה (דיני עבודה ומינהל)(74) 761-3114[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)קוט נועם מאירממונה (ייעוץ משפטי)074-7613098[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)כהן שאולממונה (אכיפת הגביה, הוצל'פ וכינוסים)074-7613113[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)מורן-חגי תהילהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי03 -7633265[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)גיל-אור ורדמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי04-8630477[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)דיין משה אביהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)074-7611319[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)לקס אפרתממונה (ייעוץ משפטי)074-7613088[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)חגי דגניתמנהל מחלקה בכיר (אופציות לעובדים)074-7613095[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)פרץ הילהמנהל מחלקה בכיר (מיזוגים ופיצולים)(74) 761-4763[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)פקר יהונתןמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)074-7613097[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אור לילי דבורהמנהל מחלקה בכיר (חקיקה)074-7611252[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)גרבי עמוס אדרמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)074-7613065[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)קוה עתי אריה יוסמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (מיסוי יחיד)074-7613073[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)טוינה רפיממונה (מיסוי יחיד, ניכויים וחיסכון פנסיו03-7633004[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ברזילי גלוטר שירןמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)074-7613091[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)בוכניק סלומון שנימנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)074-7611311[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ששון אסתרמנהל לשכה אזורית (ייעוץ משפטי)03-6369420[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)גולדמן גיאממונה (חקיקה)074-7611250[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אריה הלדמן יעלסגן בכיר ליועץ המשפטי (פלילי)074-7611328[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ברזילי ליאתמנהל לשכה אזורית (ייעוץ משפטי)03-7633989[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)פאלוך עיליתמנהל לשכה אזורית (ייעוץ משפטי)03-7633968[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)פרגן-רגב שרוןסגנ/ית מנהל לשכה אזורית (י. משפטי-פלילי)[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)שונרי - זינגר אפרתסגן/ית בכיר/ה ליועמ"ש (מינהל ודיני עבודה(74) 761-1326[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)שיבלי דינהממונה (בינלאומי)074-7611323[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)נוה יעלסגן/ית בכיר/ה ליועץ/ת המשפטי/ת(74) 761-1327[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אברם יעקבממונה (תביעות וערעורים)02-6663921[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)שרון עופרממונה (מע'מ)074-7611325[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)קורקוס פנחס עינבלממונה (מכס וסחר חוץ)074-7611324[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)נעים רויתממונה (בלו)074-7611322[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אסא אהודמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (מע"מ)074-7611251[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)סלטו אריאלמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)סילבר אשרמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אייזן יערהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (בינלאומי)074-7611260[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)קדור כרמלסגנ/ית מנהל לשכה אזורית (י. משפטי-פלילי)[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)בנהרדיתי מירימנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי - פלילי03-7633532[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)הסה מנחםמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (מכס)(74) 761-1459[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)פוגל מרדכימנהל/ת מחלקה בכיר/ה (בלו)074-7611313[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)ברגר נועהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (תביעות וערעורים)(74) 761-1312[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)שוורץ עדימנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)03-7633981[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)זאוברר רויטלממונה (יעוץ משפטי - פלילי)050-6245189[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)אברהם-נתן שימהמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (מינהל ודיני עבודה )02-6664707[email protected]
החטיבה המשפטיתמשפטים(הנהלה)באדי שירןמנהל/ת מחלקה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)(74) 761-9661[email protected]
דוברות של רשות המסיםהנהלת המשרדלב זרחיה עידיתמנהל/ת אגף בכיר (דוברות, תקשורת והסברה)074-7611236[email protected]
דוברות של רשות המסיםדוברות והסברה
דוברות של רשות המסיםדוברות והסברהבן גיגי אליהומנהל תחום (הסברה ופרסומים)074-7613041[email protected]
דוברות של רשות המסיםדוברות והסברהסולומון אריאלהמנהל/ת תחום בכיר/ה (דוברות ותקשורת)074-7611240[email protected]
דוברות של רשות המסיםהנהלה - פירסומים ואינטרנט
דוברות של רשות המסיםהנהלה - פירסומים ואינטרנטכהן הראלמנהל תחום (פרסומים ואינטרנט)074-7611418[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתהנהלת המשרדפינטו אביגילהמבקר/ת הפנימי/ת074-7613013[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פנים
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםיחזקאל אבימנהל תחום בכיר ביקורת פנים (חקירות ומודי(74) 761-3025[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםשמאי אביחימנהל תחום בכיר בקורת פנים (שרות לקוחות,074-7613024[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםקמחין אילניתמנהל תחום בכיר ביקורת פנים (מינהל וטוהר074-7613009[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםג'דה דודמנהל תחום בכיר ביקורת פנים (שומה, ניכויי074-7613022[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםבן-שוהם אבימנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7613014[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםסומך אורימנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)03-7633281[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםאמון אליהומנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7613015[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםפלג יורםמנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)03-7633279[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםשלום לילימנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7613018[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםלוי מוטימנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7613017[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםדגמי עדימנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7613019[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםברקו רוןמנהל/ת תחום ביקורת פנים074-7613008[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםאיש שלום ניצהמנהל תחום בכיר ביקורת פנים(מיסים עקיפים)074-7611432[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםגולדיאן אביבמנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7611437[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםלוי אורהמנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7611435[email protected]
חטיבה לביקורת פנימיתביקורת פניםחביאר מרקובסמנהל/ת תחום ביקורת פנים (מפקח/ת ארצי/ת)074-7611433[email protected]
מינהלת רשות המסיםהנהלת המשרדצדיקריו מירבראש מנהלת רשות מסים חדשה074-7613126[email protected]
מינהלת רשות המסיםמינהלת רשות המסים
מינהלת רשות המסיםמינהלת רשות המסיםגרינולד זהביתסגן/ית ראש מנהלת רשות מסים חדשה(74) 761-2129[email protected]
שע' מהנהלת המשרדבן אפרים ליאורהמנהלת שע'מ02-5688288[email protected]
שע' מהנהלת המשרד
שע' מהנהלת המשרדאריאלי אהודסמנכ"ל לנושא מסמ"ק02-5688499[email protected]
שע' מהנהלת המשרדדרורי עפרסמנכ"ל לנושא מע"מ ומסי הוצאה02-5688310
שע' מהנהלת המשרדיפת אביבהמנהלת אגף מאגרי מידע, מודיעין, חקירות ואכיפה02-5688314[email protected]
שע' מהנהלת המשרדסימן טוב דודמנהל אגף תשתיות, מחשבים ותקשורת02-5688610[email protected]
שע' מהנהלת המשרדיעקב-ברסאנו יפהסמנכ"ל לנושא טכנולוגיות ו- OTC02-5688453[email protected]
שע' מהנהלת המשרדשילה חגיתמנהל אגף (תוכניות עבודה)
שע' מהנהלת המשרדחי-עזרא רחלסמנכ"ל לנושא שומה וביקורת02-5688377[email protected]
שע' מהנהלת המשרדסרוסי ענתסמנכ'ל לנושא גביית מס הכנסה וניכויים02-5688364[email protected]
שע' מהנהלת המשרדמשיח ניבהמנהל אגף רשת ושירות לקוחות02-5688493[email protected]
שע' מהנהלת המשרדהררי איילסמנכ'ל בכיר לעניני מנהל ומשאבי אנוש02-5688301[email protected]
שע' מהנהלת המשרדלוי ריקימנהלת אגף יישומים רב תחומיים02-5688497[email protected]
שע' מהנהלת המשרדברוך יוסימנהל גף בכיר (ביקורת פנים ומערכות מידע)(2) 568-8427[email protected]
Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם