Image

הנהלת חשבונות חד צידית מול כפולה: הבדלים עיקריים עם פירוט ודוגמאות

07.04.2024

ניהול ספרים תקין הוא אבן יסוד לכל עסק, קטן כגדול. הבנת המצב הפיננסי של העסק חיונית לקבלת החלטות מושכלות, ניהול תקין מול רשויות המס, וגיוס הון. שתי שיטות עיקריות משמשות לניהול חשבונות: הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה.
בחירת השיטה הנכונה תלויה בגורמים רבים, ובהבנת ההבדלים ביניהן.

הנהלת חשבונות חד צידית – פשוטה אך מוגבלת

שיטה זו מתמקדת ברישום בסיסי של הכנסות והוצאות. הנהלת חשבונות חד צידית תתאים יותר לעצמאיים אשר נדרשים בעיקר ברישום של הכנסות והוצאות.
בהנהלת חשבונות חד צידית ניתן לנהל רישום הוצאות, פנקס קבלות, חשבוניות מס, הצעות מחיר ועוד.

יתרונות הנהלת חשבונות חד צידית

 • פשוטה לניהול – מתאימה לבעלי עסקים ללא ידע חשבונאי מעמיק. לדוגמה, עוסק פטור המוכר עוגיות ביתיות מהבית, יכול לנהל את ספריו באמצעות רישום פשוט בהכנסות של כל מכירה, ובהוצאות של רכישת חומרי גלם.
 • דורשת פחות משאבים – ניהול פשוט יחסית שניתן לבצע באמצעות תוכנות חשבוניות בסיסיות
 • מתאימה לעצמאיים ועסקים קטנים – בעלי פעילות מצומצמת יוכלו להסתדר היטב עם שיטה זו. לדוגמה, קוסמטיקאית העובדת מהבית עשויה לנהל את ספריה בהנהלת חשבונות חד צידית, תוך רישום הכנסות מטיפולים, והוצאות על תכשירי טיפוח ושכ”ד עבור חדר העבודה.

חסרונות הנהלת חשבונות חד צידית

 • הנהלת חשבונות חד צידית לא מספקת תמונה מלאה על העסק – אין מעקב אחר נכסים, התחייבויות והון עצמי, מה שמגביל את יכולת ניתוח המצב הפיננסי. לדוגמה, בעל עסק לא יוכל לדעת מהו שווי נכסי העסק שלו, או כמה הון עצמי השקיע בו, אם הוא מנהל את ספריו בשיטה חד צידית.
 • פחות יעילה לניהול פיננסי – קשה לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעות, נטילת אשראי, ותכנון פיננסי לטווח ארוך. כיוון שאין תמונה מלאה של מצב העסק, כמה אשראי ניתן לקחת מבלי לסכן את העסק ומהן ההשלכות הפיננסיות של החלטות אלו.
 • עסקים המחויבים בהנהלת חשבונות כפולה על פי חוק, לא יוכלו להסתפק בשיטה זו. לדוגמה, חברה בע”מ חייבת לנהל את ספריה בשיטה כפולה, אחרת לא תוכל לדווח לרשויות המס ולעמוד בחובותיה.

הנהלת חשבונות כפולה – מורכבת אך מדויקת

שיטה זו מבוססת על עקרון הכפל ומתמקדת ברישום כפול של כל עסקה תוך התייחסות להשפעתה על נכסי העסק, ההון העצמי וההתחייבויות. בהנהלת חשבונות כפולה ניתן לנהל יומן כללי, חשבונות סגירה, מאזן, דוח הון, ודוח תזרים מזומנים.

יתרונות הנהלת חשבונות כפולה

 • תמונה מלאה ומפורטת – מאפשרת ניתוח מעמיק של נתונים פיננסיים, זיהוי מגמות, וקבלת החלטות מושכלות. לדוגמה, חברה תוכל לנתח את נכסיה, לזהות אילו נכסים סחירים ומהו שוויים, ולבחון באילו נכסים כדאי להשקיע יותר.
 • בקרה פיננסית יעילה – מעקב אחר נכסים, התחייבויות ותזרים מזומנים תורם לניהול פיננסי תקין ויציב. ניהול תקין של תזרים המזומנים יאפשר לחברה להבטיח שיש לה מספיק מזומנים זמינים לתשלום חובות, רכישת מלאי, תשלום משכורות ועוד.
 • עמידה בדרישות הרשויות –  עסקים המחויבים בהנהלת חשבונות כפולה על פי חוק, יוכלו לדווח לרשויות המס ולעמוד בחובותיהם בצורה תקינה. לדוגמה, חברה בע”מ חייבת להגיש דו”חות כספיים לרשויות המס מדי שנה, ודו”חות אלו חייבים להתבסס על מערכת הנהלת חשבונות כפולה.
 • אפשרות לגיוס הון – עסקים המעוניינים לגייס הון ממשקיעים או מבנקים, יידרשו להציג דו”חות כספיים מבוקרים המבוססים על מערכת הנהלת חשבונות כפולה. משקיעים ובנקים יסתמכו על דו”חות אלו על מנת להעריך את מצבו הפיננסי של העסק ולשקול האם להשקיע בו.

חסרונות הנהלת חשבונות כפולה

 • מורכבות לניהול – דורשת ידע חשבונאי מעמיק וניסיון. מומלץ להיעזר ברואי חשבון או מנהלי חשבונות מוסמכים לניהול ספרי חשבונות בשיטה כפולה.
 • דורשת יותר משאבים – ניהול ידני מורכב יותר, ודורש שימוש בתוכנות חשבוניות מקצועיות.
 • עלויות גבוהות יותר – העסקת רואה חשבון ורכישת תוכנות מקצועיות כרוכה בעלויות נוספות.

דוגמאות להמחשת ההבדלים בין השיטות

 1. רכישת ציוד משרדי
  הנהלת חשבונות חד צידית –
  רישום הוצאה של 10,000 ש”ח עבור רכישת ציוד משרדי.
  הנהלת חשבונות כפולה –
  רישום הוצאה של 10,000 ש”ח עבור רכישת ציוד משרדי, וכנגד, רישום נכס חדש בחשבון “ציוד משרדי” בסך 10,000 ש”ח.
 2. מכירת מוצר
  הנהלת חשבונות חד צידית – רישום הכנסה של 500 ₪ עבור מכירת מוצר
  הנהלת חשבונות כפולה –  רישום הכנסה של 500 ₪ בכרטיס הלקוח ומנגד, רישום בבנק של כניסת תשלום מהלקוח על סך 500 ₪

סיכום

בחירת שיטת הנהלת החשבונות המתאימה תלויה בגודל העסק, מורכבות הפעילות ודרישות הרשויות.

עסקים קטנים עם פעילות מצומצמת עשויים להסתפק בהנהלת חשבונות חד צידית, בעוד שעסקים גדולים יידרשו לנהל את ספריהם בשיטה כפולה. חשוב להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך על מנת לבחור את השיטה המתאימה לצרכי העסק.

הערות

מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך לקבלת ייעוץ מקצועי מותאם לצרכי העסק.

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם