מודול חשבוניות ישראל

המערכת שמאפשרת לקבל מספרי הקצאה מרשות המיסים באופן אוטומטי לחסכון בזמן!

להורדת ריווחית לחצו כאן
Group 127434 2 Group 1321315533

הפקת חשבוניות עם מספרי אישור

במטרה להלחם בחשבוניות פיקטיביות, רשות המיסים פיתחה מערכת דיגיטלית שתפקידה לספק מספרי הקצאה / אישור על כל חשבונית מעל 25,000 ש"ח. רק לאחר קבלת מספר ההקצאה על גבי החשבונית, ניתן לקזז ממנה מע"מ.

ריווחית התממשקה למערכת רשות המיסים ופיתחה מודול "חשבוניות ישראל".
המודול נועד להקל על עסקים הנדרשים לעמוד בחוקים החדשים ולהפיק באופן אוטומטי לחלוטין מספר אישור על כל חשבונית המופקת בכל אחת ממערכות ריווחית בצורה מיידית וחלקה.

הקצאה-לדוגמא 1 Group 1321315451
business-technology-programming-people-concept-close-up-businessman-with-coding-laptop-computer-screen-working-office 1 Group 1321315623

איך מודול חשבוניות ישראל עוזרת לכם לקצר את התהליך מול רשות המיסים?

ברגע שמופקת חשבונית שעוברת את הסכום הנדרש בחוק, מערכת ריווחית תתממשק למערכות של רשות המיסים על מנת להנפיק מספר אישור (מספר הקצאה) לאותה חשבונית באופן אוטומטי.

לאחר קבלת מספרי האישור מרשות המיסים על החשבוניות, יהיה ניתן גם לנכות את מס התשומות מאותן חשבוניות בעת דיווח מע”מ PCN874.