• נקה סינון

דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ומשלמי פנסיה

בעקבות התיקון בסעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי שנוסף ב-11/2020, הורחבה חובת הדיווח לביטוח לאומי והוחלט שהחל ממאי 2021, מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת מחויב בדיווח כללי מקוון ובנוסף נדרש בדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.

הדיווח יבוא לידי ביטוי בשני דיווחים מקוונים חדשים:

 • דיווח כללי מקוון - דיווח טופס 102 חודשי
 • דיווח פרטני מקוון (קובץ 100) – נדרש להגיש באופן מקוון קובץ 100 חודשי המפרט את כל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת

מועד תחילת הדיווח:

מעסיק אשר מעסיק 180 עובדים ומעלה – חובת הדיווח החל מחודש 5/2021 
מעסיק אשר מעסיק עד 180 עובדים – חובת הדיווח החל מחודש 10/2021

לקבלת פרטים נוספים באתר הביטוח הלאומי בנושא חובת מעסיק/משלם פנסיה מוקדמת, לדיווח חודשי מקוון וכן דיווח פרטני על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת - לחצו כאן

שלב 1 - עדכון שעות עבודה בתלוש שכר

לצורך הפקת קובץ 100, נדרש לעדכן את שעות העבודה שעבר העובד בפועל בחודש השוטף. בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "שכר" ובחרו "הכנת שכר":

בחלון שיפתח (בזמן חישוב התלוש), מלאו את השדה "ש.ע. בפועל" בהתאם:

 

שלב 2 - הגדרת מספר ביטוח לאומי ומספר פנקס ביטוח לאומי

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי חברה":

בחלון שיפתח יש להגדיר בהתאם את הנתונים הבאים:

 • מספר תיק ניכויים – מספר תיק ניכויים בעל 9 ספרות
 • תיק ניכויים ביטוח לאומי - מספר התיק בביטוח לאומי בסופו יש להוסיף שני אפסים "91234567800" סה"כ 11 ספרות
 • מספר ישות - מספר עוסק מורשה /ח.פ – 9 ספרות
 • מספר פנקס ב.ל – מספר פנקס כפי שמעודכן בביטוח לאומי

לשמירת הנתונים לחצו על הכפתור "אישור F5" ו-"בדיקת תקינות דיווחים"

בחלון שיפתח לחצו על הכפתור "בדיקת תקינות דיווחים לביטוח לאומי":

אם המערכת תזהה שאחד הנתונים שהוזנו לא תקין או שגוי תתקבל הודעת שגיאה.

בשדה "תיאור שגיאה" תופיע סיבת השגיאה ובשדה "הנחיות" –  ישנן הנחיות לפתור את השגיאה.

אם כל הפרטים שהוזנו ב"פרטי החברה" תקינים, תתקבל הודעה על "אישור תקינות של פרטי המדווח".

 

שלב 3 - בחירת נתיב לשמירת קובץ 102 ב.ל + הגדרת פרטי מדווח לביטוח לאומי

בתפריט העליון לחצו על לשונית "שירות" ובחרו "הגדרות לתוכנה":

 1. בחלון שנפתח, בשדה "נתיב לאחסון 102 ב.ל ממוכן" בחרו את הנתיב הרצוי לשמירת הקובץ:

2. לחצו על השדה "פרטי מדווח לביטוח לאומי". יפתח חלון נוסף בו נדרשים למלא את פרטי המדווח:

בסיום יש ללחוץ על הכפתור "בדיקת תקינות מדווח" לצורך בדיקה שכל הפרטים שהוזנו תקינים.

 

שלב 4 - בדיקת פרטי אזרח

בכדי לבצע בדיקת פרטי אזרח ולוודא שהפרטי אזרח הוזנו בצורה תקינה, נכנס לפרטי עובד.
בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי עובדים":

בחלון שיפתח בדקו:

 • וודאו שהפרטים כגון שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ומין נרשמו בהתאם למעודכן בתעודת הזהות של העובד
 • לצורך בדיקת תקינות פרטי אזרח יש ללחוץ על הכפתור "בדיקת פרטי אזרח"
  במידה והפרטים שהוזנו נמצאו לא תקינים, תתקבל הודעה בהתאם

 

שלב 5 - בחירת אפשרויות הדיווח

ניתן לבחור דיווח 102 ותשלום בכרטיס אשראי או דיווח 102 ותשלום בהעברה בנקאית, בדוגמא נתייחס לדיווח /שידור 102 לביטוח לאומי ללא תשלום.
בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות" ותחת כותרת "הדפסת טפסי 102 ב.ל ומס הכנסה" בחרו "ב.לאומי":

במסך שיפתח בחרו את החודש הדיווח (חודש השכר):

לצורך דיווח ממוכן לחצו על כפתור "דיווח ממוכן", בחלון שיפתח בחרו בהתאם:

 1. סמנו ב-√ את החברה שאותה מעוניינים לדווח בטופס 102 לביטוח לאומי.
  לחיצה על כפתור "בחירת כל החברות" תסמן את כל החברות ב-√
 2. בחירת חודש הדיווח בשדה "מחודש" ו"עד חודש"
 3. סוג הדיווח: "שוטף" - דיווח חודש השוטף, "מתקן" - יאפשר לבצע תיקון של אחד מהדיווחים הקודמים
 4. לחצו על הכפתור "דיווח 102 ב.ל מתוכנת השכר". תופיע ההודעה:

לחיצה על כפתור OK תפתח הודעה נוספת:

אם יש צורך בהדפסה – יש ללחוץ על כפתור OK

אם אין צורך בהדפסה –יש ללחוץ על כפתור Cancel

בחלון שיפתח "דיווח לביטוח לאומי" בחרו בהתאם:

 1. בחירת סוג הדיווח - יש לעמוד על הלשונית "102 תושבי ישראל"
 2. בחרו את סוג הדיווח בהתאם - ללא תשלום / בהעברה בנקאית / בכרטיס אשראי.
  במקרה שלנו נבחר ב"דיווח ללא תשלום" (מסומן כמספר 2 בתמונה מעלה) לחיצה על כפתור זה תציג את ההודעה:

לחיצה על OK תגרום לפתיחת הודעה נוספת המעידה על ביצוע הדיווח:

לאחר והקובץ שודר בהצלחה, יפתח חלון לדיווח טופס 100 באופן אוטומטי.

חשוב לציין שהתוכנה תמשיך לדיווח טופס 100 בתנאי שדיווח טופס 102 עבר בהצלחה!

בחלון שיפתח לצורך דיווח טופס 100 החודשי החדש, לחצו "ללחוץ כאן לדיווח שכר חודשי":

בחלונית "משוב" תופיע מיד התוצאה של המעבר של הנתונים הנמצאים בטופס 100 החודשי לביטוח לאומי לצורך בדיקה:

בכדי לדעת האם הדיווח תקין והתקבל בהצלחה לאחר הבדיקה של ביטוח לאומי יש להיכנס לתוכנה כעבור מספר ימים מיום הדיווח וללחוץ על הכפתור "בדיקת משוב לאחר דיווח שכר חודשי 100"

3. בדיקת תקינות הדיווח 102 לביטוח לאומי

בכדי לבדוק האם הדיווח של קובץ 102 עבר בהצלחה בכל החברות המסומנות לחצו על הכפתור "הצגת קובץ תוצאות:

במידה ויש תקלה בשידור, תתקבל הודעה המעידה על התקלה: ***תקלה *** יש לבצע את התיקונים ולשדרו מחדש.

במידה וקובץ עבר בהצלחה, תתקבל הודעה המעידה על כך: *** שודר בהצלחה***  

 

דיווח טופס 100 בלבד (ללא דיווח טופס 102 לביטוח לאומי)

במידה ונדרשים לשדר את הדיווח של טופס 100 החודשי החדש בלבד (ללא לדיווח טופס 102 לביטוח לאומי) יש לגשת לחלון של הדיווח לביטוח לאומי וללחוץ באופן יזום על הכפתור "דיווח שכר חודשי 100":

בחלון שיפתח, לחצו על הכפתור "ללחוץ כאן לדיווח שכר חודשי (100)":

בחלונית "משוב" תופיע מיד התוצאה של המעבר של הנתונים הנמצאים בטופס 100 החודשי לביטוח לאומי לצורך בדיקה:

בכדי לדעת האם הדיווח תקין לאחר הבדיקה של ביטוח לאומי יש להיכנס לתוכנה כעבור מספר ימים מיום הדיווח וללחוץ על הכפתור "בדיקת משוב לאחר דיווח שכר חודשי 100"

 

מקרים בהם אין לדווח טופס 100

 • כאשר בחודש הדיווח לא הייתה פעילות וטופס 102 דווח כאי העסקה (קוד 5) – אין לדווח טופס 100
 • כאשר חברה העסיקה בחודש הדיווח רק עובדים זרים ,כלומר טופס 102 דווח תחת לשונית 612 תושבי חוץ (ללא עובדים תושבי ישראל ) – אין לדווח טופס 100

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם