• נקה סינון

ממשק לחברות הביטוח / פנסיה

שלב 1 - הקמת קופת גמל

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "ניכוי":

בחלון שיפתח יש להגדיר את קופת הגמל (לדוגמה, הכשרה חברה לביטוח):

 • אפיון 1 - בחרו "גמל"
 • אפיון 2 - "קצבה (זיכוי 35%)" - 35% מהפרשת העובד לגמל מותרת בזיכוי ממס הכנסה עד לתקרה הקבועה בחוק.
 • השדה "% הפרשת המעביד ללא ניכוי מס" יפתח על 7.5%, כלומר אם המעביד מפריש יותר מ7.5%, העובד ישלם מס על העודף
 • הגדרת קוד בשכר - אין לשנות את הגדרת ברירת מחדל - "קבוע"
 • סעיף במס הכנסה - אין לשנות את הגדרת ברירת המחדל 086/045
 • סעיף "לכלול בניכויי רשות בתלוש" - רלוונטי עבור קודי שכר כמו הלוואות ומפרעות
 • לשמירה לחצו"אישור F5"
 • לסיום לחצו "יציאה"

 

שלב 2 - אפיון קופה מול חברת הביטוח

התפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ותחת הכותרת "טבלת קודי שכר" בחרו "ניכוי":

בחלון שיפתח "קודי שכר ניכויים", לחצו על הכפתור "זיהוי לגורם חוץ F8":

יפתח חלון בו יש להזין נתונים להעברת מבנה אחיד בשוק החיסכון הפנסיוני עבור קופת הגמל בהתאם לפוליסת העובד:

 1. סוג קופה - יש לבחור את סוג קופת גמל: קופת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות.
 2. סוג פנסיה בקרן ותיקה - יש לבחור בהתאם האם הסוג פנסיה מקיפה או יסוד
 3. ח.פ של חברה המנהלת - יש לרשום את מספר הח.פ של חברת הביטוח שאליה שייכת הקופה. לחיצה על הכפתור "פרטי מוצרים פנסיונים" תאפשר איתור פרטי חברת הביטוח (מסומן בתמונה מעלה כמספר 6)
 4. מספר אישור באוצר - לכל חברת ביטוח מגוון מוצרים פנסיוניים. את מספר האישור באוצר של כל אחד מהם ניתן לאתר באמצעות לחיצה על הכפתור "פרטי מוצרים פנסיונים"
 5. קוד זיהוי קופה (קידוד אחיד) - קוד זיהוי קופה הוא שילוב של ח.פ ומספר אישור באוצר אם יש

שלב 3 - הגדרת טבלת מבנה אחיד

התפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "טבלת מבנה אחיד"

יפתח חלון טבלת נתונים להעברת מבנה אחיד המורכב מארבע לשוניות:

בשדה "קוד קופה" בחרו את הקופה שהוקמה בשלב הראשון. הקשה על הכפתור ENTER  תציג את פרטי הקופה.

לשונית פרטי קופה - לחיצה על כפתור פרטי קופה תציג גם היא את פרטי הקופה.

לשונית "פרטי העברת כספים" - לחיצה על הלשונית "פרטי העברת כספים" תציג את חלון פרטי העברת כספים אותו יש לעדכן בפרטים הדרושים להעברה תקינה של כספי ההפרשות על פי ההסבר הבא:

 1. קוד מזהה מעסיק אצל יצרן - במידה והתשלום מתבצע ע"י מס"ב, נרשום כאן את הקוד המזהה את המעסיק בחברת הביטוח
 2. קוד פנימי של גורם שולח מס"ב - הקוד הפנימי נקבע ע"י חברת הביטוח. לבירור הקוד הפנימי יש לפנות לחברת הביטוח
 3. קוד אמצעי תשלום - מאפשר בחירת אופן התשלום לחברת הביטוח
 4. מס. אסמכתא להעברת כספים - לאחר ביצוע התשלום יש לרשום בשדה זה מספר אסמכתא לדוגמא: אם שולם בשיק כאסמכתא ירשם מספר השיק, אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, כאסמכתא ירשם מספר השובר, בהעברה בנקאית כאסמכתא תירשם מספר העברה
 5. מספר בנק מעסיק, מספר סניף מעסיק, מסםר חשבון בנק מעסיק, סוג כ"א מעסיק - חובה לרשום את פרטי חשבון הבנק של המעסיק. כנ"ל פרטים הנוגעים לכרטיס האשראי
 6. סוג חשבון מעסיק - חשבון מעסיק / עצמאי או חשבון נאמנות
 7. סוג חשבון קולט תשלום - סוג חשבון קולט תשלום חשבון יצרן או חשבון נאמנות
 8. מספר בנק קולט תשלום, מספר סניף קולט תשלום, מספר חשבון קולט תשלום - פרטי החשבון היצרן או חברת ביטוח
 

כעת נחזור למסך הקודם :

לשונית " נתוני גורם שולח" - הפרטים בלשונית זו נשלפים מהגדרות פרטי המעסיק ומתייחסים לשולח הקובץ. נדרש לציין שם איש קשר / שם המשדר למקרה ויש בעיה בקובץ:

 

נדרש להגדיר מראש את פרטי איש הקשר לצורך הפקת הקובץ במבנה אחיד

בתפריט העליון לחצו על לשונית "שירות" ובחרו "הגדרות לתוכנה"

בחלון שיפתח לחצו על: "פרטי איש קשר לדיווח מבנה אחיד בשוק החיסכון", לצורך עדכון פרטי איש הקשר:

 

לשונית "נתוני נמען" - במסך זה עדכנו את פרטי מקבל הקובץ:

קיימים שלושה גורמי נמען שכיחים:

 • מפיץ – הינה חברת תפעול חיצונית המבצעת דיווחים ושידורים ליצרן / חברת הביטוח או ישירות למסלקה המרכזית. מפיץ הוא הגורם המתווך בין המעסיק לחברת הביטוח.
 • יצרן – הינה חברת הביטוח.
 • מסלקה - מסלקה המרכזית היא תוכנה הנתמכת על ידי משרד האוצר. אליה משודר הקובץ המכיל את נתוני ההפרשות לחברות הביטוח השונות עבור עובדי החברה. לאחר שידור הקובץ המסלקה מפזרת את ההפרשות בין חברות הביטוח.

לסיום יש להקיש על כפתור "אישור F5"

 

שלב 4 - יצירת קובץ מבנה אחיד לקופות גמל

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "משולבות" ובחרו "יצירת קובץ מבנה אחיד לשוק החיסכון הפנסיוני":

בחלון החדש שיפתח יש לעדכן  את הנתונים לצורך יצוא קובץ במבנה אחיד:

 1. בחירת התקופה
  • לצורך דיווח הפרשים בלבד - בחרו את החודשי הפרשים בלבד. לפי הדוגמא שלנו, מחודש "ינואר" ועד חודש "פברואר"
  • לצורך דיווח הפרשים יחד עם חודש הדיווח השוטף - בחרו בשדות מחודש ועד חודש את החודש השוטף בלבד.
   לפי הדוגמא שלנו, מחודש "אוקטובר" ועד חודש "אוקטובר"
  • לצורך דיווח השוטף - בחרו את חודש השוטף בלבד. לפי הדוגמא שלנו, מחודש "אוקטובר" ועד חודש "אוקטובר"
 1. בחירת העובד - לבחירת כל העובדים יש להשאיר את השדות "מעובד ועד עובד" ריקים. לבחירת עובד ספציפי יש לרשום את מספר העובד לפי הגדרתו במערכת.
 1. מזהה כיוון ממשק - בחירת כיוון הממשק. ברירת המחדל היא 205 "מעסיק ליצרן". אם המעסיק קשור עם חברת תפעול, הגדרת מזהה כיוון ממשק תוגדר על ידה.
 1. מזהה סוג ממשק - קיימים שני סוגי מזהה:
  • ממשק מעסיקים דיווח שוטף
  • ממשק מעסיקים דיווח שלילי (החזר תשלומים על הפקדת יתר, בקשה לביטול מלא /חלקי של תנועה ללא החזר כספי למעסיק)
 1. סוג פעולה - סוג פעולה נבחר בהתאם למה שהגדרנו בשדה "מזהה סוג ממשק" למשל אם ב"מזהה סוג ממשק" בחרנו דיווח שלילי יש להתאים את הסוג פעולה בהתאם לסוג הממשק (החזר תשלומים על הפקדת יתר, בקשה לביטול מלא /חלקי של תנועה ללא החזר כספי למעסיק)
 1. תאריך ערך הפקדה לקופה - יש לרשום את תאריך הפקדת הכספים לקופה (תאריך התשלום לחברת ביטוח)
 1. סוג הנתונים המועברים בקובץ - אין לשנות את ברירת המחדל  PRODUCTION=2
 1. מספר זיהוי קודם ומספר מזהה רשומה קודם - אינם בשימוש

בחירת סוג הקובץ לדיווח (מסומן כמספר 9 בתמונה מעלה)

כעת נסקור את ארבעת סוגי הדיווחים השונים:

דיווח קובץ הפרשים בלבד (חודשי ההפרשה זהים בין העובדים)
 • בשדות "מחודש ועד חודש" בחרו את החודשים שעבורם נקלטו ההפרשים
 • בחרו ע"י סימון √ את הקופה השוטפת שעבורה נקלטו ההפרשים
 • סמנו ב-√ את שדה "דוח פירוט גמל הפרשים בלבד (עובד חדש)
 • הצגת הדוח - בדוח יופיעו רק חודשי ההפרשים (ינואר/פברואר) ללא חודש השוטף(אוקטובר):
 • דווחו את הקובץ "הפרשים" בנפרד מהדיווח השוטף (קיים מדריך מפורט עבור הדיווח הפרשים לעובד חדש - כולל ההגדרות שחובה להגדיר בפרטי עובד חדש לפני הדיווח)
דיווח קובץ הפרשים בלבד (חודשי ההפרשה אינם זהים בין העובדים)

חשוב לציין! כאשר למעסיק ישנם עובדים מרובים ועבורם נקלטו ההפרשים, לא תמיד חודשי ההפרשים הם זהים מעובד לעובד. לכן כאשר מפיקים את הקובץ "הפרשים בלבד" קשה לדעת או לזכור באיזה חודשים נקלטו ההפרשים. במקרה זה בצעו את הפעולות הבאות:

 • בשדות "מחודש ועד חודש" – בחרו את החודש השוטף (חודש בו ברצונך לדווח את ההפרשים)
 • סמנו ב- √ את הקופה השוטפת שעבורה נקלטו ההפרשים
 • סמנו ב-√ את השדה "דיווח שוטף גמל הפרשים בלבד (על חודשים שלא הופרש עבורם גמל – עובד חדש)
 • הצגת הדוח - התוכנה תזהה באופן אוטומטי באילו חודשים נקלטו ההפרשים עבור החודש השוטף ותציג אותם בדוח. בדוח יופיעו חודשי ההפרשים בלבד שנקלטו ושויכו לחודש הדיווח השוטף:

 

דיווח שוטף כולל הפרשים

 • בשדות "מחודש ועד חודש "–בחרו את החודש השוטף (חודש בו ברצונך לדווח את ההפרשים)
 • סמנו ב-P את הקופה השוטפת שעבורה נקלטו ההפרשים
 • סמנו ב-P את השדה "דיווח גמל כולל הפרשים (על חודשים שלא הופרש עבורם גמל – עובד חדש)
 • הצגת הדוח - בדוח יופיע החודש השוטף (אוקטובר) וגם חודשי ההפרשים (ינואר/פברואר):

 

דיווח שוטף בלבד

 • בשדות "מחודש ועד חודש" – בחרו את החודש השוטף בלבד
 • סמנו ב-√ את הקופה השוטפת
 • לצורך הדיווח שוטף בלבד, אין לסמן דבר
 • הצגת הדוח - בדוח יופיע החודש השוטף בלבד (אוקטובר):

 

שלב 6 - שמירת קובץ XML

כעת נחזור למסך "יצירת קובץ מבנה אחיד לשוק החיסכון הפנסיוני", ונמשיך מאיפה שהפסקנו:

10. מקום שמירת הקובץ - לבחירת נתיב לשמירת הקובץ, יש ללחוץ על כפתור התיקייה (כפי שמסומן בתמונה):

החלון שיפתח, בחרו את תיקיית היעד ורשמו את שם הקובץ לצורך שמירה במחשב.
פתיחת תיקיה חדשה תעשה ע"י מתן שם באנגלית באותיות גדולות באנגלית בלבד לדוגמא : GEMEL:

11. רשימת גמל / קרן השתלמות - נדרש לסמן ב-√ את קופות הגמל שישתתפו בדיווח:

12. יצירת קובץ במנה אחיד F7 - לחיצה על כפתור "יצירת קובץ מבנה אחיד F7" תיצור את הקובץ ובסיום תתקבל הודעה:

את הקובץ שנוצר יש לשדר דרך הפורטל של חברות הביטוח או לשלוח לחברת תפעול.

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם