• נקה סינון

טבלת נקודות זיכוי מס הכנסה

תושב ישראל -זכר (גבר)הזכות הבסיסית עומדת על 2.25 נקודות, מתוכן 2 נקודות זיכוי על היותם תושבים ו-1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה.
שווי נקודה, נכון ל-2021 הוא 218 ש"ח לחודש, שהם 2,616 ש"ח לשנה.

סה"כ 2.25 נקודות זיכוי לתושב ישראל
תושבת ישראל -נקבה (אישה)הזכות הבסיסית עומדת על 2.25 נקודות + חצי נקודת הזיכוי ניתנת לאישה בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לה בגין היותה תושבת ישראל

סה"כ 2.75 נקודות זיכוי לתושבת ישראל
נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד
נוער עובדעובדים ועובדות בגילאים 18 - 16, וכן בני זוגם (אף אם הם בגירים) זכאים לנקודת זיכוי אחת בשווי 2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש, נכון לשנת 2021.
תוספת של נקודת זיכוי 1
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין בן זוג ללא הכנסהעובד שלבן זוגו אין כל הכנסה, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בתנאי שאחד מבני הזוג עיוור, או הגיע לגיל פרישה, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 100% / נכות רפואית משוקללת בשיעור 90% ומעלה. ההטבה ניתנת לבני זוג נשואים בלבד ולא לידועים בציבור
תוספת של נקודת זיכוי 1
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שני
מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר
מי שסיים לימודים לתואר שני במוסד להשכלה גבוה מוכר בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי לחצי נקודת זיכוי .
לאחר סיום הלימודים זכאי להטבה במשך שנה אחת בלבד והוא רשאי לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.
תוספת של חצי נקודת זיכוי 1/2
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר שלישי במסלול ישירמי שסיים לימודים לתואר שלישי בישראל זכאי לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה.

מי שזכאי לתואר אקדמי שלישי, ולמד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי החל משנת 2005, זכאי לחצי נקודת זיכוי בגין לימודי התואר השלישי.
תוספת של חצי נקודת זיכוי 1/2
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ברפואה או ברפואת שיניים
מי שסיים את לימודיו עד שנת 2013 (כולל)
מי שסיים את לימודיו ברפואה או ברפואת שינים זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה.
מי שהיה זכאי לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2007 ועד סוף שנת 2013, זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך כל אחת מ-3 שנות המס שלאחר סיום הלימודים, ובנוסף לחצי נקודת זיכוי במשך שנתיים לאחר מכן.
מי שסיים תחילה את לימודיו לתואר ראשון וקיבל את ההטבה בגין תקופת לימודים זו, ולאחר מכן למד לימודי תואר ברפואה או ברפואת שיניים, זכאי לקבל השלמת הטבה עד למכסה של 5 שנות מס.
מי שסיים את לימודיו בשנת 2005 או בשנת 2006 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי בכל אחת מ-5 שנות המס שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו.
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תואר ברפואה או ברפואת שיניים
מי שסיים את לימודיו החל משנת 2014
מי שסיים את לימודיו לתואר אקדמי ברפואה או ברפואת שיניים החל משנת 2014 זכאי לנקודות זיכוי באופן הבא:
נקודת זיכוי אחת במשך שנת מס אחת, שתינתן בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
בנוסף, מחצית נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת, שתינתן במהלך השנה שלאחר השנה שבה קיבל את נקודת הזיכוי הראשונה.
תוספת של נקודת זיכוי 1 למשך שנת מס אחת +חצי נקודת זיכוי במשך שנת מס אחת אחרי שמימש את נקודת הזיכוי הראשונה

נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע
מי שסיים לימודי מקצוע משנת 2018 ואילך
מי שסיימו לימודי מקצוע (למשל הנדסאים) וזכאים לתעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד ממשלתי, זכאים להטבת מס באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנים שלאחר סיום הלימודים
תוספת של נקודת זיכוי 1
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע
מי שסיים לימודי מקצוע עד סוף שנת 2013
מי שסיימו לימודי מקצוע (למשל הנדסאים) וזכאים לתעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד ממשלתי היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד, ולא יותר מ-3 שנים.
תוספת של חצי נקודת זיכוי 1/2
נקודות זיכוי ממס הכנסה למקבלי תעודת הוראהמי שסיים את לימודיו עד סוף שנת 2013
היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד, ולא יותר מ-3 שנים.
מי שסיים את לימודי המקצוע אחרי שנת 2013 זכאי, במשך שנה, לאחד מאלה:
עד שנת המס 2016 (כולל) - חצי נקודת זיכוי.
בשנת המס 2017 - 3/4 נקודת זיכוי.
משנת 2018 ואילך - נקודת זיכוי אחת
ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחימשתחררים משירות חובה ומשירות לאומי-אזרחי זכאים לזיכוי במס (נקודות זיכוי) על הכנסה מיגיעה אישית החל מחודש לאחר שחרורם, במשך 36 החודשים הראשונים.

הזכאות היא בהתאם לאורך השירות:
נקודות זיכוי ממס הכנסה לעולה חדשעולות ועולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 42 חודשים ממועד עלייתם לארץ.

נכון לשנת 2021, ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח וערכה החודשי הוא 218 ש"ח.
שיעורי ההטבה (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי כפי שמפורט בהמשך):
במשך 18 החודשים הראשונים מאז עלייתו זכאי העולה ל-1/4 נקודות זיכוי (כלומר בממוצע 654 ש"ח לכל חודש).
במשך 12 החודשים הבאים זכאי העולה ל-1/6 נקודות זיכוי (כלומר בממוצע 436 ש"ח לכל חודש).
במשך 12 החודשים הנותרים זכאי העולה ל-1/12 נקודת זיכוי (כלומר בממוצע 218 ש"ח לכל חודש).
מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה, כלומר אם במשך 42 החודשים לא היתה לעולה הכנסה, הוא לא יוכל עוד לנצל את ההטבה.

לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני, כלומר עולה שעלה לארץ והתגייס לצה"ל או החל ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלים 42 חודשים בארץ, יוכל ליהנות מההטבה לאחר שחרורו מצה"ל או לאחר סיום לימודיו. אם ניצל חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, יהא העולה זכאי לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצל
נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זרעובדים זרים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה באופן שונה מעובדים ישראליים.

בין השנים 2003 - 2014 עובדים זרים חוקיים (גברים ונשים) בכל הענפים היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי. בנוסף, עובדות זרות היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי כנשים (כלומר הן היו זכאיות ל-2.75 נקודות).
בשנים 2015 - 2016 תקנות שהסדירו מחדש את מתן נקודות הזיכוי ממס הכנסה לעובדים זרים, קבעו כי:
עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום הסיעוד בלבד היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
בנוסף, עובדות זרות שהועסקו באופן חוקי בכל תחום שהוא, היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או לחצי נקודה, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
עובדים זרים (גברים) שהועסקו בתחום שאינו סיעוד לא היו זכאים כלל לנקודות זיכוי.

בשנת 2017:
עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום הסיעוד בלבד היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום שאינו סיעוד היו זכאים לחצי נקודות זיכוי.
בנוסף, עובדות זרות שהועסקו באופן חוקי בכל תחום שהוא, היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן היו זכאיות ל-2.75 נקודות אם עבדו בתחום הסיעוד, או לנקודת זיכוי אחת, אם עבדו בתחום שאינו סיעוד).
משנת 2018:
עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום שאינו סיעוד זכאים לנקודות זיכוי אחת.
בנוסף, עובדות זרות המועסקות באופן חוקי בכל תחום שהוא, זכאיות לתוספת של עוד חצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או ל-1.5 נקודת זיכוי, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
עובד זר ששהה בארץ רק בחלק מהשנהעובד זר ששהה בארץ רק בחלק מהשנה יקבל את נקודות הזיכוי עבור אותה שנה באופן יחסי למספר החודשים שבהם שהה בארץ באותה שנה.
נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי יחושבו על ידי חלוקת מספר נקודות הזיכוי, אשר להן היה זכאי אילו שהה בארץ שנה מלאה, ל-12, והכפלת התוצאה במספר החודשים שבהם שהה בפועל בארץ.

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם