• נקה סינון

שידור קובץ 126 לביטוח לאומי ישירות מריווחית שכר

טופס 126 הינו דוח השנתי של המעסיק המפרט את המשכורות השנתיות של העובד והניכויים למס הכנסה ולביטוח לאומי. שנת המס נסגרת רשמית אך ורק אחרי הגשת טופס 126 לרשויות ומתקבל אישור על תקינות הדיווח.

טופס 126 מסכם את כל שניים עשר החודשים שהמעסיק הגיש במהלכן טפסי 102 לביטוח לאומי ומס הכנסה. הנתונים בטופס 126 אמורים להיות זהים לטפסי 102 שהוגשו לביטוח לאומי ומס הכנסה.

חשוב לציין שבטופס 126, ביטוח לאומי מתייחס לטפסי 102 בלבד ואינו מתייחס לטפסים כגון: תושבי חוץ (טופס 612), פנסיונרים הנמצאים בפרישה מוקדמת (טופס 617), חופשה ללא תשלום (טופס 613). אין לכלול בחישוב אוכלוסיות אלו.

הדיווח יתבצע בשלושה מועדים:

 1. מועד ראשון - עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה
 2. מועד שני - עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה
 3. מועד שלישי - עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה

שלב 1 - הגדרת פרטי חברה

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי חברה":

בחלון שיפתח "פרטי חברה" עדכנו את הפרטים הבאים:

 • מספר תיק ניכויים – מספר תיק ניכויים בעל 9 ספרות
 • תיק ניכויים ביטוח לאומי - מספר התיק בביטוח לאומי כאשר בסופו יש להוסיף שני אפסים "91234567800" סה"כ 11 ספרות
 • מספר ישות - מספר עוסק מורשה /ח.פ בעל 9 ספרות
 • מספר פנקס ב.ל – מספר פנקס כפי שמעודכן בביטוח לאומי ורשום על גבי הפנקס.
 • בסיום לחצו על הכפתור "בדיקת תקינות דיווחים"

בחלון שיפתח "דיווח לביטוח לאומי", לחצו על הכפתור "בדיקת תקינות דיווחים לביטוח לאומי":

אם המערכת תזהה שאחד הנתונים שהוזנו לא תקין או שגוי תתקבל על כך הודעת שגיאה.
בשדה "תיאור השגיאה" תופיע סיבת השגיאה ובשדה "הנחיות" –  יופיעו הנחיות לפתרון הבעיה:

אם כל הפרטים שהוזנו ב"פרטי החברה" תקינים, תתקבל הודעה על "אישור תקינות של פרטי המדווח".

שלב 2 - הגדרת פרטי עובדים

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי עובדים":

בחלון שיפתח בדקו את תקינות פרטיו של כל אחד מהעובדים באמצעות לחיצה על הכפתור "בדיקת פרטי אזרח".
הבדיקה תתבסס על נתוני: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות של העובד ותאריך לידה.
במידה וכבר עשיתם בדיקת תקינות פרטי העובדים כאשר הקמתם כרטיס עובד חדש, אין צורך לבצע זאת שוב וניתן לדלג על שלב זה:

במידה והפרטים שהוזנו נמצאו לא תקינים, תתקבל הודעה המציגה את סיבת השגיאה והנחיות לתיקונה.
במידה והפרטים נמצאו תקיני, תתקבל הודעה: "נתוני אזרחי תקינים.

 

שלב 3 - הגדרות פרטי שולח 126 ופרטי המדווח לביטוח לאומי

בתפריט העליון לחצו על לשונית "שירות" ובחרו "הגדרות לתוכנה":

יפתח חלון "הגדרות לתוכנה":

 1. הגדרת פרטי שולח 126 - לחצו על הקישור "פרטי שולח 126", בחלון שיפתח, יש להגדיר את פרטי שולח 126 בהתאם למבוקש ובסיום ללחוץ על הכפתור "אישור". 
  המערכת תחזור לחלון "הגדרות לתוכנה". כעת לחצו על הקישור "פרטי המדווח לביטוח לאומי"
 2. הגדרת פרטי מדווח לביטוח לאומי – בחלון שיפתח, יש להגדיר את פרטי המדווח לביטוח לאומי  בהתאם למבוקש ובסיום יש ללחוץ על הכפתור "בדיקת תקינות המדווח".
  במידה והתקבל אישור על תקינות פרטי מדווח, לחצו על הכפתור "אישור"

שלב 4 - אופן בחירת חברה ברשימת החברות בהתאם לתקופת הדיווח

הכנסו לריווחית שכר על מנת להגיע למסך רשימת החברות:

 1. שנת המס היא שנת הדיווח, בחרו את שנת המס שעבורה נדרש לדווח
 2. החודש השוטף הוא חודש הדיווח

לדוגמא, בשנת 2021 יתבצעו הדיווחים בהתאם:

 • מועד ראשון - לצורך הפקת הקובץ יש להימצא בתוכנת השכר בשנת המס 2021, חודש הדיווח -יוני
 • מועד שני - לצורך הפקת הקובץ יש להימצא בתוכנת השכר בשנת המס 2020, חודש דיווח - דצמבר
 • מועד שלישי - לצורך הפקת הקובץ יש להימצא בתוכנת השכר בשנת המס 2020, חודש דיווח -  דצמבר

  *המועד השלישי הינו דיווח סופי שנתי של ביטוח לאומי ומס הכנסה

שלב 5 - הפקת קובץ 126 לביטוח לאומי

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות שנתיים" ובחרו "126 קובץ +תדפיס"

יפתח חלון "קובץ + תדפיס 126", בחרו בהתאם:

 1. סמנו ב-√ את החברה או החברות שאותם ברצונכם לכלול בדיווח קובץ 126
 2. וודאו שאתם נמצאים בחודש השוטף המתאים לתקופת הדיווח (אחד משלושת המועדים)
 3. ניתן לבחור כמה חברות ע"י הקשת קוד החברה בשה "מחברה" "עד חברה"
 4. בחירת טווח החודשים בהתאם לתקופת הדיווח (אחד משלושת המועדים)
 5. להפקת הקובץ לשידור בחרו ב-"קובץ בלבד"
 6. בחרו את אחד משלושת המועדים ע"י סימון השורה הרלוונטית
 7. לבחירת כל החברות בבת אחת, לחצו על הכפתור "בחירת כל החברות"
 8. שידור הקובץ 126 לביטוח לאומי באמצעות תוכנת ריווחית שכר - לצורך הכנת הקובץ 126 לביטוח לאומי, לחצו על הכפתור "הכנה לשידור F3". בחלון שיפתח "קובץ בלבד 126" בחרו בהתאם:
 1. לשמירת הקובץ יש לבחור את הכונן והתיקייה שבה ברצונכם לשמור אותו
 2. לאיתור קל ומהיר של הקובץ במחשב מומלץ לפתוח תיקיה חדשה ובה לשמור את הקובץ
  לפתיחת התיקיה החדשה בכונן הנבחר לחצו על כפתור התיקייה (מסומן במספר 2 בתמונה מעלה)
  בחלון  שיפתח יש לתת שם לתיקיה לדוגמא: (126-2020)
 3. בחרו במבנה "שידור קובץ 126 (עד 700 רשומות)
 4. לחצו על הכפתור "שידור 126 לביטוח לאומי ישירות מתוכנת השכר"
  בחלון שיפתח "דיווח לביטוח לאומי", לחצו על הכפתור "אישור דיווח 126 לביטוח לאומי":

תתקבל ההודעה:

להמשך בתהליך השידור לחצו OK

במסך "דיווח לביטוח לאומי" לחצו על הכפתור "הצגת קובץ תוצאות":

 • סטטוס ***שודר 126 בהצלחה*** מעיד על כך שהקובץ שודר בהצלחה, בנוסף יופיע מספר אסמכתא.
 • סטטוס ***תקלה*** מעיד על כך שהייתה תקלה וניתן לראות בקובץ את פירוט התקלה והצעה לפתרון.

יש לשים לב לתאריך והשעה הרלוונטיים לרגע השידור (על מנת לראות שלא מדובר בהודעה ישנה)

אם התקבל סטטוס ***תקלה***  יש לתקן את הדיווח לפי התיאור בהודעת התקלה ולהפיק מחדש את קובץ 126 ולשדרו מחדש באמצעות הכפתור הכתום "שידור 126 לביטוח לאומי ישירות מתוכנת השכר"

 

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם