• נקה סינון

דיווח 102 למס הכנסה באמצעות קובץ למייצגים

דיווח 102 למס הכנסה הינו טופס בו מדווח העסק בין היתר גם על ניכויים ממשכורת.
באמצעות הטופס מדווח המעביד על השכר ששילם לעובדיו ועל המס שניכה ממשכורתם.
מעסיק שמחויב בתשלום מס שכר, ידווח על כך בטופס זה.
את התשלום יש לבצע לא יאוחר מה-15 בחודש שלאחר חודש המשכורת.

שלב 1 - הגדרות פרטי חברה עבור תקופת הדיווח למס הכנסה

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי חברה":

בחלון שיפתח יש להגדיר בהתאם את הנתונים הבאים:

 • מספר תיק ניכויים – מספר תיק ניכויים בעל 9 ספרות
 • תיק ניכויים ביטוח לאומי - מספר התיק בביטוח לאומי בסופו יש להוסיף שני אפסים "91234567800" סה"כ 11 ספרות
 • מספר ישות - מספר עוסק מורשה /ח.פ – 9 ספרות
 • דיווח למס הכנסה - בחר את תקופת הדיווח בהתאם: חודשי, דו חודשי, חצי שנתי

לשמירת הנתונים לחצו על הכפתור "אישור F5" ו-"בדיקת תקינות דיווחים"

 

שלב 2 - בדיקת פרטי אזרח

בכדי לבצע בדיקת פרטי אזרח ולוודא שהפרטי אזרח הוזנו בצורה תקינה נכנס לפרטי העובד. בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "טבלאות" ובחרו "פרטי עובדים":

בחלון שיפתח בדקו:

 1. יש לוודא שהפרטים כגון שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ומין נרשמו בהתאם למעודכן בתעודת הזהות של העובד
 2. לצורך בדיקת תקינות פרטי אזרח יש ללחוץ על הכפתור "בדיקת פרטי אזרח"

במידה והפרטים שהוזנו נמצאו לא תקינים, תתקבל ההודעה בהתאם:

 

שלב 3 - הגדרת מספר מייצג מס הכנסה

בתפריט העליון לחצו על לשונית "שירות" ובחרו "הגדרות לתוכנה":

בחלון שיפתח רשמו את מספר המייצג בשדה המיועד:

 

שלב 4 - יצירת קובץ למייצגים 102 למס הכנסה

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות" ובחרו "מס הכנסה":

בחלון שיפתח "דוח ניכויים למס הכנסה" ניתן לראות:

 1. מספר תיק הניכויים יופיע כפי רשום בפרטי חברה
 2. הצגת חודש הדיווח – חודש הדיווח שוטף
 3. הצגת סה"כ תשלום - הדוח יכלול את הסכום לתשלום/לזיכוי בהתאם לנתונים שהוזנו בתוכנה
 4. הדוח מורכב מפרמטרים עיקריים:
  • ניכויים ממשכורת שכר עבודה - סה"כ המשכורות ושכר עבודה ששולמו, גם אם לא נוכה מהם מס במקור מסיבה כלשהי (כגון: שכר פטור).
   "משכורת" כהגדרתה בתקנות המשכורת בפקודת מס הכנסה ותקנותיה כגון: שכר עבודה, קצבה, מענק פרישה וכו'.
   במידה ודיווחתם על תשלום משכורות, חובה למלא את השדות של מס' העובדים והחיוב לתשלום.
  • היטל העסקת עובדים זרים – מעסיק של עובדים זרים מחויב לשלם לרשות המיסים היטל העסקת עובדים זרים. למעט עובדים זרים העוסקים בסיעוד, בחקלאות ובמקצועות נוספים המפורטים בחוק. גובה ההיטל הינו 20% מסך ההכנסה המשולמת ע"י המעסיק לעובד הזר. או היטל של 15% מסך ההכנסה המשולמת ע"י המעסיק לעובד זר המועסק בענף המסעדות, תעשיה או הבניין.
   על המעסיק לשלם את ההיטל לרשות המסים יחד עם מס ההכנסה שניכה מעובדיו.
  • מס שכר - מס שכר משולם בידי מעסיקים בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל. מס שכר משולם כתחליף למע"מ שבו חייב עוסק רגיל.
  • מס שכר למלכ"רים – מעביד שאושר בתור מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לפי חוק מס ערך מוסף, חייב בתשלום מס שכר בשיעור 7.5% מהשכר ששילם. סעיף 35 לחוק מס ערך מוסף ותקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו-1976 פוטרים ממס זה מלכ"ר שסך כל השכר ששילם בשנת מס אינו עולה על התקרה. התקרה מתעדכנת מדי שנה.
  • מס שכר למוספות כספיים - מוסדות כספיים - בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירות ערך, חייבים בתשלום מס שכר בשיעור של 17% מהמשכורת ששילמו ללא הגבלת תקרה. מוסד כספי שהפסיד כסף בשנת מס רשאי לקזז הפסד זה מהשכר ששולם באותה שנת מס (ובכך להקטין את מס השכר)

5. "תש. אחרים" לצורך הזנת תשלומים אחרים ותשלומים שדינם כניכוי במקור:

לצורך שמירת הנתונים שהוזנו לחצו על הכפתור "אישור F5" לסיום לחצו על הכפתור "יציאה"

6. קובץ לדיווח - לחצו על הכפתור "קובץ לדיווח", בחלון שיפתח בחרו בהתאם:

 • יש לסמן את החברה שעבורה נדרשים לדווח 102 למס הכנסה
 • בשדה "מחודש" ו"עד חודש" בחרו את החודש השוטף
 • סוג הקובץ יישאר כפי שהוגדר לפי ברירת מחדל PROD
 • לצורך הפקת הקובץ לחצו על הכפתור "אישור F5"

תתקבל הודעה המעידה על שמירת הקובץ:

לחצו על הכפתור OK. קובץ 102 למייצגים מוכן. יש לשדרו באתר של רשות המיסים

7. הדפסה - ניתן להדפיס את טופס 102 למס הכנסה. בחלון שיפתח בחרו בהתאם:

 • בחרו את חודש הדיווח
 • בשדה "מספר העתקים" יש לרשום את מספר ההעתקים הרצוי להדפסה 
 • לחיצה על הכפתור "PDF" תאפשר יצירת קובץPDF  ושמירתו במחשב
 • לחיצה על הכפתור "הגדרות מדפסת" תפתח את חלון הגדרות הדפסה בו ניתן לבחור את המדפסות להדפסה בפועל או הדפסה לקובץ PDF

חשוב לציין! הטופס המודפס מתוכנת ריווחית שכר הוא אינפורמטיבי בלבד יש להעתיק את הנתונים לטופס 102 מס הכנסה המקורי שבפנקס כלומר דיווח טופס 102 יעשה רק באמצעות הפנקס.

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

העברת נתונים לרואה החשבון

משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד. להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

Mask Group-3

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group-3

הודעתך נשלחה תודה

ניצור איתך קשר בהקדם