03-7466300
ריווחית -
תוכנת הנה"ח וניהול עסק הפופולרית בישראל!
אפשר לעזור?

רישום הוצאות וקניות סחורה

בפרק זה נלמד כיצד לרשום במערכת הנהלת החשובנות את חשבוניות ההוצאה והתשומות של העסק, כיצד לקלוט תשלום לספק וכיצד להזין פעולת כניסה למלאי.

מוצרים נוספים מבית ריווחית:

מוצרים נוספים