03-7466300
ריווחית -
תוכנת הנה"ח וניהול עסק הפופולרית בישראל!
אפשר לעזור?

ניכוי מס במקור

בפרק זה נלמד כיצד לרשום במערכת הנהלת החשבונות ניכוי מס במקור ע"י לקוחות וניכוי מס במקור מספקים.

מוצרים נוספים מבית ריווחית:

מוצרים נוספים