מדריכים למשתמש

שונות

http://www.rivhit.co.il/Category.aspx?id=102

מסופונים מדריך למשתמש

http://www.rivhit.co.il/uploaded_files/documents/terminal_user_guide.pdf

מוצרים נוספים
אפשר לעזור?