מדריכים בווידאו

ריווחית ניהול עסק - פרק 1: הקמת עסק לניסיון

בפרק הראשון נלמד כיצד להקים עסק לניסיון ונכיר את המסך הראשי של המערכת

ריווחית ניהול עסק - פרק 2: הקמת כרטיסי חשבון ופריטים

בפרק השני של המדריך למתחילים נלמד כיצד להקים בריווחית כרטיסי חשבון כמו לקוחות וספקים וכיצד להגדיר כרטיסי פריטים למוצרים אותם אנו מוכרים.

הפקת מסמכי מכירות

בפרק השלישי של המדריך למתחילים נלמד כיצד להפיק מסמכי מכירות כמו חשבונית מס, תעודת משלוח, הזמנה, הצעת מחיר ועוד.

הפקת קבלות והפקדות

בפרק הרביעי של המדריך למתחילים נלמד כיצד להפיק קבלה, חשבונית מס קבלה וכיצד לנהל את ספר הקופה באמצעות הפקדות

דוחות המערכת

בפרק החמישי והאחרון של המדריך למתחילים נציג מספר דוחות שימושיים במערכת : 1. העתקי מסמכים / קבלות / הפקדות 2. דוח מסמכים (דוח ריכוז מכירות) 3. דוח מסמכים לתשלום (גיול חובות) 4. דוח ספר קופה 5. דוח מכירות לפי פריטים 6. דוח יתרות כרטיסים

קליטה ממסמך וסגירת מסמכים ידנית

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש במנגנון קליטה ממסמך המאפשר לנהל את המסמכים הפתוחים וחוסך הקלדה של פרטי העסק במעבר מהצעת מחיר להזמנה, לתעודות המשלוח ולחשבונית. כמו כן נלמד כיצד לבצע סגירה ידנית של תעודות פתוחות.

רישום הוצאות וקניות סחורה

בפרק זה נלמד כיצד לרשום במערכת הנהלת החשובנות את חשבוניות ההוצאה והתשומות של העסק, כיצד לקלוט תשלום לספק וכיצד להזין פעולת כניסה למלאי.

ניכוי מס במקור

בפרק זה נלמד כיצד לרשום במערכת הנהלת החשבונות ניכוי מס במקור ע"י לקוחות וניכוי מס במקור מספקים.

דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות

בפרק זה נלמד כיצד להפיק דוח מע"מ ודוח מקדמות מס הכנסה.

כרטסת הנהלת חשבונות , מאזן בוחן , דו"ח רווח והפסד

בפרק זה נלמד כיצד להפיק כרטסת הנהלת חשבונות, דוח מאזן בוחן ודוח רווח והפסד

עיצוב המסמכים

בפרק זה נלמד כיצד לבצע לעצב את המסמכים המודפסים באמצעות ריווחית ע"י הגדרת השדות שיופיעו בתעודות והוספת לוגו.

העברת נתונים לרואה החשבון

בפרק זה נלמד כיצד לבצע להעביר את נתוני הנהלת החשבונות לרואה החשבון על מנת שיוכל להכין עבורנו את הדיווחים החודשיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה

גיבוי נתונים בריווחית

בפרק זה נלמד כיצד לבצע גיבוי נתונים בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

הפקת מסמכים באנגלית במטבע חוץ

בפרק זה נלמד כיצד לבצע להפיק מסמכים מתורגמים לאנגלית על מנת לשלוח אותם ללקוחות או ספקים בחו"ל. המסמכים יופקו במטבע חוץ (מט"ח) וללא מע"מ כנדרש.

ניהול מלאי

בפרק זה נלמד כיצד מנהלים מלאי באמצעות תוכנת ריווחית ניהול עסק. נכיר את דוחות המלאי -- דוח יתרות מלאי ודוח תנועות מלאי. כיצד לבצע ספירת מלאי.

ניהול מלאי מחסנים

בפרק זה נלמד כיצד מנהלים מלאי באמצעות תוכנת ריווחית ניהול עסק, כיצד מנהלים מלאי מחסנים, כיצד לבצע ספירת מלאי, כיצד לנהל קונסיגנציה, וכיצד לבצע העברה בין מחסנים.

פקודות יומן חלק א

בפרק זה נלמד כיצד לרשום פקודות יומן בהנהלת חשבונות כפולה בתוכנת ריווחית ניהול עסק. זהו הפרק הראשון בנושא רישום פקודות יומן.

פקודות יומן חלק ב

בפרק זה נלמד כיצד לרשום פקודות יומן בהנהלת חשבונות כפולה בתוכנת ריווחית ניהול עסק. זהו הפרק השני בנושא רישום פקודות יומן.

תקבולים ותשלומים

בפרק זה נלמד כיצד לרשום תנועות תקבולים ותשלומים בהנהלת חשבונות חד צידית בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

התאמת כרטיס

בפרק זה נלמד כיצד לבצע התאמת כרטיסים בהנהלת חשבונות כפולה בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

התאמת בנק

בפרק זה נלמד כיצד לבצע התאמת בנק בהנהלת חשבונות כפולה בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

קובץ 856 ניכוי מס במקור מספקים

בפרק זה נלמד כיצד להפיק קובץ 856 דוח ניכוי מס במקור מספקים בתוכנת ריווחית ניהול עסק.

תיקון 42 לחוק המע"מ - דיווח על בסיס מזומן

מהו תיקון 42 לחוק המע"מ - דיווח על בסיס מזומן לעסקים קטנים ? הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת הגיעה לסיכום עם רשות המיסים לפיו עסקים קטנים יוכלו לשלם את המע"מ רק לאחר קבלת התמורה (על בסיס מזומן).

הנחיות עדכון מע"מ 17%

מידע בנושא עדכון המע"מ ל-17%.

מוצרים נוספים
אפשר לעזור?